Tandverzekering Dentalis, de partner van uw glimlach aan de laagste prijs

Documenten :

Infobrochure tandverzekering Dentalis
Aansluitingsformulier tandverzekering Dentalis
Terugbetalingsaanvraag (tussenkomst in de kosten) tandverzekering Dentalis

Wat dekt de tandverzekering DENTALIS :

Preventieve zorgen, curatieve zorgen, orthodontie, parodontologie, protheses en implantaten.

Toppers :

Gratis tot en met 6 jaar
Geen verplichting om het hele gezin aan te sluiten
Tot 1100 € terugbetaald per jaar
Aansluiting zonder leeftijdsgrens of medisch onderzoek
Geen vrijstelling
Geen wachttijd bij overschakelen van verzekering

Concrete voorbeelden :

Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden waarmee u de kosten voor tandzorgen beter kan inschatten (zowel bij een geconventioneerde als bij niet-geconventioneerde tandarts) en kan zien wat de terugbetalingsmogelijkheden zijn naargelang de gekozen dekkingsgraad.

OPGELET ! Het gaat om voorbeelden en simulaties voor specifieke situaties op basis van de maximale tegemoetkoming en op voorwaarde dat alle toekenningsvoorwaarden vervuld zijn. Het gaat in geen enkel geval om een verbintenis tot terugbetaling.

Voorbeeld 1 : Plaatsing van een implantaat en een tandkroon – kostprijs : 1600 €

  • Ziekenfondsdekking Symbio : de Z.I.V. (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) voorziet geen enkele tussenkomst, maar Symbio betaalt 202,50 € terug.
  • Met Dentalis kan er een totaalbedrag van 1052,50 € worden terugbetaald.
  • Als u Dentalis en onze Neutra hospitalisatieverzekering (Neutra+, Neutra Comfort of Neutra Top) combineert, kan de terugbetaling oplopen tot 1452,50 € voor de betaalde 1600 € !

 

Voorbeeld 2 : Tandsteenverwijdering en jaarlijks mondonderzoek – kostprijs : 117,73 €

  • Ziekenfondsdekking Symbio : de Z.I.V. voorziet een terugbetaling van 99,98 €.
  • Met Dentalis kan er een totaalbedrag van 117,73 € worden terugbetaald.
  • Als u Dentalis en onze Neutra hospitalisatieverzekering (Neutra+, Neutra Comfort of Neutra Top) combineert, kan u een extra terugbetaling van 8,88 € krijgen (indien u een niet-geconventionneerde tandarts raadpleegt die ereloonsupplementen aarekent; bij een geconventioneerde tandarts betekent dit een volledige terugbetaling van preventieve zorgen).

 

Voorbeeld 3 : Klassieke orthodontie behandeling langer dan 12 maanden zonder goedkeuring van de adviserend geneesheer – kostprijs : 1800 €

  • Ziekenfondsdekking Symbio : de Z.I.V. voorziet geen enkele tussenkomst, maar Symbio betaalt 150 € terug.
  • Met Dentalis kan er een totaalbedrag van 850 € worden terugbetaald (tegemoetkoming van 850 € voor de 1800 € die u betaald heeft !).

 

Voorbeeld 4 : Panoramische radiografie en conserverende zorgen op 2 tanden bij een geconventioneerde tandarts – kostprijs : 270,11 €

  • Ziekenfondsdekking Symbio : de Z.I.V. voorziet een terugbetaling van 231,47 €.
  • Met Dentalis kan er een totaalbedrag van 260,45 worden terugbetaald (tegemoetkoming van 260,45 € voor de 270,11 € die u betaald heeft !).

 

Meer informatie ?

Voor meer informatie over Dentalis, het aansluitingscriterium, de segmentatiecriteria, etc… check het hier!

 

Verzkeringsmaatschappij van onderlinge bijstand Neutra, geregistreerd bij de CDZ onder nummer 250/2