Tandverzekering Dentalis, de partner van uw glimlach aan de laagste prijs

Documenten :

Infobrochure tandverzekering Dentalis
Inschrijvingsformulier tandverzekering Dentalis. Opgelet, het aansluitingsformulier moet vergezeld worden door de behoeftenanalyse en het precontractuele informatieblad dat zijn toegevoegd
Terugbetalingsaanvraag (tussenkomst in de kosten) tandverzekering Dentalis

Wat dekt de tandverzekering DENTALIS :

Preventieve zorgen, curatieve zorgen, orthodontie, parodontologie, protheses en implantaten.

Toppers :

Gratis tot en met 6 jaar
Geen verplichting om het hele gezin aan te sluiten
Tot 1100 € terugbetaald per jaar
Aansluiting zonder leeftijdsgrens of medisch onderzoek
Geen vrijstelling
Geen wachttijd bij overschakelen van verzekering

Concrete voorbeelden :

Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden waarmee u de kosten voor tandzorgen beter kan inschatten (zowel bij een geconventioneerde als bij niet-geconventioneerde tandarts) en kan zien wat de terugbetalingsmogelijkheden zijn naargelang de gekozen dekkingsgraad.

OPGELET ! Het gaat om voorbeelden en simulaties voor specifieke situaties op basis van de maximale tegemoetkoming en op voorwaarde dat alle toekenningsvoorwaarden vervuld zijn. Het gaat in geen enkel geval om een verbintenis tot terugbetaling.

Meer informatie ?

Voor meer informatie over Dentalis, het aansluitingscriterium, de segmentatiecriteria, etc… check het hier!

 

Verzkeringsmaatschappij van onderlinge bijstand Neutra, geregistreerd bij de CDZ onder nummer 250/2