Uw informatiebron !

Sinds januari 1997 waarborgt “Het Handvest van de Sociaal Verzekerde” de rechten van sociaal verzekerden bij de socialezekerheidsinstellingen.

Doel van het handvest is de sociaal verzekerde een betere bescherming te bieden in zijn contacten met de verschillende socialezekerheidsinstellingen.

Daartoe werd een pakket maatregelen ingevoerd die alle instellingen moeten naleven. Enkele voorbeelden:

De socialezekerheidsinstelling dient de sociaal verzekerde zo helder mogelijk in te lichten over zijn rechten. Een sociaal verzekerde kan zelf natuurlijk ook bepaalde vragen stellen aan een instelling, maar deze laatste is tevens verplicht zelf concrete inspanningen te doen om de bevolking voor te lichten.

Daarnaast dient de socialezekerheidsinstelling zo snel mogelijk te antwoorden op elke aanvraag.

Bovendien dient zij in al haar contacten, van welke aard ook, met de sociaal verzekerde een heldere en begrijpelijke taal te gebruiken.

Bij elke beslissing die aan de sociaal verzekerde wordt toegezonden, dient de instelling de mogelijkheden tot beroep, de motieven voor de beslissing en de referenties van het dossier bij te sluiten.

De termijn om bij de bevoegde rechtbank beroep aan te tekenen tegen een beslissing van een socialezekerheidsinstelling bedraagt voortaan ook minstens drie maanden, waar die vroeger slechts één maand bedroeg.