Een ziekenhuisopname gaat altijd gepaard met de nodige dosis stress. Een opname houdt keuzes in (welk ziekenhuis, het type kamer, de arts), kost geld (vaak onvoorzien en veel) en vergt de afhandeling van een aantal administratieve formaliteiten, allicht dan nog op een ongelegen moment. Om u de nodige financiële en administratieve kopzorgen te besparen bovenop de stress van een ziekenhuisopname, bieden we u graag wat nuttige basisinformatie en advies.

Een goede voorbereiding … zonder stress

Indien uw ziekenhuisopname een gepland verblijf is, doet u er goed aan uw verblijf zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat u alvast de juiste keuzes kunt maken en informatie kunt inwinnen over de verplicht af te handelen formaliteiten in functie van uw statuut. Vraag gerust meer uitleg, zodat u goed weet wat uw keuzes precies inhouden. Zo voorkomt u ook onnodige stress bij opname en tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Keuzes die bepalend zijn …

Het ziekenhuis

In principe bent u volledig vrij in de keuze van het ziekenhuis waar u behandeld en/of geopereerd wordt. Uw behandelende arts zal u zeker naar een bepaald ziekenhuis verwijzen, maar u bent vrij om een ander ziekenhuis te kiezen. Meestal zult u uiteraard kiezen voor het ziekenhuis waar de door u gekozen specialist onderzoeken verricht of operaties uitvoert.

Het type kamer

U hebt de keuze uit drie soorten kamers voor uw ziekenhuisopname: een gemeenschappelijke kamer, een tweepersoonskamer of een éénpersoonskamer. De keuze van het type kamer is in belangrijke mate bepalend voor de eindfactuur, maar heeft geen invloed op de kwaliteit van de verzorging. Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt, kiest u zelf in alle vrijheid welk kamertype u wenst, waarbij u rekening houdt met uw behoeften en met het kostenplaatje. Als het ziekenhuis omwille van medische redenen een éénpersoonskamer oplegt, zal u slechts de prijs van een gemeenschappelijke kamer moeten betalen. Als u een ander type kamer krijgt dan de gemeenschappelijke kamer waarvoor u hebt gekozen, dient u uiteraard slechts het tarief van de gemeenschappelijke kamer te betalen.

De arts

In principe mag u zelf de arts kiezen die u zal behandelen of opereren. In de praktijk zijn bij de keuze van de arts een aantal elementen doorslaggevend:

– De keuze van het ziekenhuis op basis van de nabijheid of  de gevestigde faam in een bepaald geneeskundig domein.
– De aanbeveling van uw behandelende arts.
– Het feit dat er al een vertrouwensband bestaat met de arts die u in het ziekenhuis zal behandelen of opereren.
– Het feit of de arts al dan niet geconventioneerd is (zorgt ervoor of u al dan niet ereloonsupplementen zult moeten betalen).

HET OPNAMEFORMULIER – Aandachtig lezen en nooit achteloos ondertekenen!

Alle ziekenhuizen moeten verplicht eenzelfde document laten ondertekenen bij opname: het zogenaamde opnameformulier. Een erg belangrijk document want het informeert de patiënt in duidelijke taal over de materiële en financiële voorwaarden van de opname in het ziekenhuis. Zo kunt u zich vooraf een beeld vormen van wat het verblijf u zal kosten. Door het document in te vullen en te tekenen gaat u akkoord om de ereloon- en kamersupplementen te betalen die verbonden zijn aan uw keuzes. U hebt er dan ook alle belang bij om dit document op voorhand te vragen, zodat u het rustig kunt doornemen en eventuele vragen kunt voorleggen.

Op het opnameformulier van elk ziekenhuis vindt u alle basisinformatie, zoals:

  • De vaste kosten die voor uw rekening zijn, ongeacht het type kamer waarvoor u hebt gekozen, namelijk uw persoonlijk aandeel in de aangerekende dagprijs en in het forfait voor geneesmiddelen.
  • De ereloon- en kamersupplementen die u kunnen worden aangerekend in functie van het type kamer waarvoor u hebt gekozen en naargelang de arts al dan niet geconventioneerd is.

Belangrijk

Of u werknemer, zelfstandige, werkloze of ambtenaar bent, u moet steeds aangifte doen van uw arbeidsongeschiktheid volgens de regels en binnen de voorgeschreven termijnen (voor meer details klik hier). Als u gepensioneerd bent, hoeft u geen aangifte te doen.

Uw verblijf in het ziekenhuis reserveren

De arts die u zal verzorgen en/of opereren zal met u een datum afspreken voor opname in het ziekenhuis en eigenhandig de nodige onderzoeken en ingrepen inplannen. U moet zelf contact opnemen met het ziekenhuis om uw kamer te reserveren en aan te geven welke kamer u wenst.

Wat u moet meenemen

Het is belangrijk dat u van tevoren weet wat u moet meenemen naar het ziekenhuis. Informeer u hierover bij het ziekenhuis en vraag de onthaalbrochure. Het is ook goed dat u wegwijs bent in begrippen zoals het RIZIV-tarief, geconventioneerde arts en remgeld. Dit bespaart u achteraf onaangename financiële verrassingen.

  • Uw identiteitskaart.
  • Uw ISI+-kaart (indien u niet over een elektronische identiteitskaart beschikt). Aan de hand van de ISI+-kaart kan het ziekenhuis nagaan bij welk ziekenfonds u bent aangesloten (en er een deel van de kosten aan factureren).
  • De naam en het adres van uw huisarts.
  • De naam en het adres van een naaste die men tijdens het ziekenhuisverblijf prioritair moet kunnen bereiken.
  • Uw medisch dossier: de verwijsbrief van de behandelende arts met de reden van opname, de medische verslagen in verband met de opname, de lijst van geneesmiddelen die u geregeld neemt, eventuele allergieën, een historiek van vroegere ingrepen en aandoeningen, …
  • Het document dat ten behoeve van de hospitalisatieverzekering moet worden ingediend om een tussenkomst te verkrijgen. Voor bepaalde formules van hospitalisatieverzekeringen moet dit document worden ingevuld door de ziekenhuisarts.
  • Persoonlijke spullen: maak een inpaklijstje zodat u niets over het hoofd ziet. Handdoeken en washandjes, kamerjas, pantoffels, nachtkledij, … In de onthaalbrochure van het ziekenhuis vindt u nog nuttige tips. Neem geen grote sommen cash geld en waardevolle voorwerpen mee.