Controleer zorgvuldig de details van de kosten voor uw rekening

Binnen de twee maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u de factuur met het globale bedrag dat u zelf moet betalen. Dit is een standaardfactuur met een aantal vastgelegde rubrieken. Op de factuur vindt u de bedragen die u zelf moet betalen op basis van de regeling van de betalende derde. Controleer de factuur zorgvuldig en aarzel niet om bij Symbio aan te kloppen indien iets u niet correct lijkt.

De factuur

In het algemeen ontvangt u slechts één enkele globale factuur. Alle ziekenhuizen zijn verplicht voor hun facturen hetzelfde model te gebruiken, met de volgende elementen erop vermeld:

1. De verblijfskosten: het persoonlijke aandeel en de supplementen ten laste van de patiënt.
2. Geneesmiddelen: het persoonlijke aandeel voor de terugbetaalbare geneesmiddelen en het bedrag van de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen.
3. Medische en paramedische erelonen.
4. De kosten van implantaten, prothesen, enz.
5. Diverse kosten (telefoon, televisie, dranken, …).
6. Vervoerskosten.

Op de ziekenhuisfactuur staan de bedragen bovendien uitgesplitst in meerdere kolommen:

– de bedragen die ten laste vallen van het ziekenfonds (of VI : in deze kolom vindt u de bedragen van de terugbetaalbare verstrekkingen die rechtstreeks zijn doorgerekend aan het ziekenfonds.

– de bedragen die ten laste vallen van de patiënt: hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de persoonlijke tussenkomst (het wettelijke voorziene bedrag) en de aangerekende supplementen en overige bedragen. De som van deze 2 kolommen geeft het totaalbedrag van de kosten die voor rekening van de patiënt komen.

Opgelet:

  • Betaal nooit ereloonsupplementen die u rechtstreeks door de artsen worden aangerekend.
  • Dit soort van facturen dient u resoluut te weigeren. U vraagt dan maar dat deze supplementen op de globale ziekenhuisfactuur worden vermeld.

De betalende derde

Alle ziekenhuizen zijn verplicht om de regeling van de betalende derde toe te passen. In de praktijk rekent het ziekenhuis u uw aandeel aan in de kostprijs van uw opname en vraagt het rechtstreeks aan uw ziekenfonds het bedrag dat door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste wordt genomen. Dankzij de gegevens van uw identiteitskaart of uw ISI+-kaart weet het ziekenhuis aan welk ziekenfonds het de kosten moet aanrekenen.

Indien u wordt opgenomen in een ziekenhuis en u niet in regel bent met uw verplichte verzekering, kan de ziekenhuisfactuur u wel eens erg duur te staan komen!

De wettelijke termijnen

Het ziekenhuis moet de factuur toesturen ten laatste binnen de twee maanden na het einde van de maand waarin u in het ziekenhuis bent opgenomen. U hebt 30 dagen de tijd om de factuur te betalen.

De maximumfactuur

In functie van uw sociaal statuut of van uw inkomen kunt u genieten van de zogenaamde maximumfactuur (de MAF-regeling). Met deze regeling wil men vermijden dat u geneeskundige verstrekkingen moet betalen die u financieel niet kunt dragen. Indien u geniet van de MAF-regeling, houdt Symbio de uitgaven voor geneeskundige verzorging bij en geeft het u terug wat u te veel hebt betaald zodra het vastgestelde grensbedrag is bereikt.

Goed om weten
  • Controleer steeds zorgvuldig uw ziekenhuisfactuur vooraleer u betaalt. Aarzel niet om uitleg te vragen bij de aangerekende bedragen. Indien u een fout vaststelt of iets opmerkt wat niet lijkt te kloppen, deel dit dan schriftelijk mee en vermeld dat u de betaling uitstelt tot er een rechtzetting is gebeurd of tot er bijkomende informatie is verstrekt. U kunt overigens bij ons terecht met al uw vragen met betrekking tot de factuur.
  • Betaal nooit voorschotten of ereloonsupplementen aan een arts buiten de globale ziekenhuisfactuur om.
  • Betaal uw factuur bij voorkeur via storting of overschrijving en bewaar het origineel van de vereffende factuur.
  • Als u geniet van een bijkomende dekking door een Symbio hospitalisatieverzekering, bezorgt u ons het origineel factuur om de terugbetaling te bekomen (u bewaart best zelf een dubbel van de factuur), vergezeld van de aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten (COVID-19) met inbegrip van het medisch attest dat door uw arts is ingevuld. Vergeet niet dat ook bepaalde kosten voor ambulante verzorging die verband houden met de ziekenhuisopname, tot 1 maand ervoor en 3 maanden erna, eveneens terugbetaald worden.