Geef jongeren een sterke start bij hun huwelijk of wettelijk samenwonen dankzij het jongerensparen (voorhuwelijkssparen)

Zodra uw (klein)zoon of (klein)dochter veertien wordt, kunt u dankzij het voorhuwelijkssparen of het jongerensparen elk jaar een bedrag sparen van 18  € tot 48 €. Het gaat hier om een spaarformule met hoog rendement die tot twee maal het geïnvesteerde bedrag uitkeert.

Hoe spaart u?

U kunt een lid inschrijven voor het voorhuwelijkssparen vanaf het jaar van de 14e verjaardag tot en met de leeftijd van 26 jaar. U kunt geld sparen voor de jongere tot hij of zij huwt, wettelijk gaat samenwonen of de maximumleeftijd van 30 jaar bereikt (en nog steeds alleenstaand is).
Zowel de begunstigde van het spaargeld, als de spaarder moeten lid zijn van Symbio om te kunnen inschrijven voor dit huwelijkssparen.

Wat zijn de voordelen bij trouwen of wettelijk samenwonen?

Naargelang het aantal jaren dat er is gespaard en het bijeengespaarde bedrag, ontvangt de begunstigde van het spaargeld het gespaarde kapitaal, plus interesten die kunnen oplopen van 20 % tot 125 %.

Welk kapitaal voor wie 30 is en niet gehuwd of niet samenwonend is?

Naargelang het aantal jaren dat er is gespaard en het bijeengespaarde bedrag, ontvangt de begunstigde van het spaargeld het gespaarde kapitaal, plus interesten die kunnen oplopen van 5 % tot 100 %.

 

Goed om weten 
  • Wanneer u beslist zijn of haar aansluiting te beëindigen of gedurende 1 jaar minder dan 18 € spaart, krijgt de begunstigde van het spaargeld automatisch het gespaarde kapitaal terugbetaald, vermeerderd met een interest van 2,75%.