Hebt u een klacht over onze dienstverlening ? Laat het ons weten. Bedankt om bij te dragen tot de permanente verbetering van onze werking en kwaliteit !

Wie kan een klacht indienen ?

Elke persoon of organisatie die in contact staat met onze diensten.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht ?

Alle klachten die betrekking hebben op onze werking en de kwaliteit van onze diensteverlening.

Voorbeelden :

– Geen informatie of reactie van een dienst bij de behandeling van een dossier;
Probleem i.v.m. terugbetalingen;
– Onvolledige of onduidelijke informatie (brochures, website www.symbio.be);
– Gedrag van een van onze medewerkers (onthaal, telefonisch contact, enz.).
– Enz.

Klachtenprocedure

Dit is de klachtenprocedure :

– Stap 1 : U dient de klacht in.
– Stap 2 : Indien uw klacht niet binnen de 48u opgelost raakt, sturen wij u binnen de 10 werkdagen een ontvangstbewijs.
– Stap 3 : De betrokken dienst behandelt de klacht.
– Stap 4 : Het definitieve antwoord ontvangt u ten laatste binnen 45 kalenderdagen.

Deze termijnen zijn maxima. We verbinden er ons natuurlijk toe om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Hoe een klacht indienen ?

Door het online klachtenformulier voor leden (of pdf formulier) of het online klachtenformulier voor derden (of pdf formulier) in te vullen. Beide formulieren zijn beschikbaar op onze website.

U kan dit formulier verkrijgen :
– op de website www.symbio.be
bij uw adviseur in een van onze kantoren
– per telefoon op 02/733.97.40

Dit formulier moet worden gestuurd :
– per mail naar complaints@symbio.be
– per brief aan Symbio – Klachtendienst – Tervurenlaan 68-70 – 1040 Etterbeek
– per fax naar 02/743.16.94

Opgelet ! Hebt u een informatievraag ? Contacteer dan info@symbio.be.

Welke klachten zullen niet aanvaard worden ?

– Anonieme klachten;
Klachten met betrekking tot feiten die verjaard zijn;
– Klachten waarvoor een gerechtelijke procedure is gestart.

Welke klachten zullen in dit systeem niet in aanmerking worden genomen ?

Klachten met betrekking tot een beslissing van de adviserend geneesheer;
– Klachten met betrekking tot een zorgverlener en die tot de bevoegdheid behoren van de inspectiediensten van het RIZIV;
– Klachten die een vraag om informatie blijken te zijn;
– Klachten met betrekking tot de weigering tot toekenning van een bepaalde prestatie conform de geldende regelgeving;
– Klachten met betrekking tot de weigering of intrekking van een hoedanigheid conform de regelgeving van het RIZIV, de CDZ of andere instellingen;
– Klachten die bij ons toekomen via een andere weg dan de standaardprocedure vermeld op onze website www.symbio.be/nl/klachten.

Die klachten zullen niet de gestandaardiseerde en gecentraliseerde procedure volgen.

Niet tevreden over ons antwoord op uw klacht ?

Als u niet tevreden bent over ons antwoord, dan kunt u zich richten tot de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen :

– Per mail : klachten@lnz.be
– Per brief : Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen – Ter attentie van de Algemene Directie – Klachtendienst – Charleroisesteenweg 145 – 1060 Brussel
– Per fax : 02/538.50.18