Dit elektronisch bericht is uitsluitend bestemd voor het gebruik van de geadresseerde(n).

Dit elektronisch bericht alsook de eventuele eraan gehechte bestanden bevatten vertrouwelijke informatie en/of informatie beschermd door de wet op de intellectuele eigendom of door andere wetten.

Indien u dit elektronisch bericht per vergissing zou ontvangen dan wordt u verzocht de afzender te verwittigen met de functie”reply” of “beantwoorden” en het onmiddellijk uit uw computersysteem te verwijderen alsook eventuele kopieën. Het is u verboden dit elektronisch bericht of een deel ervan te gebruiken, te onthullen, te verspreiden, af te drukken of te kopiëren als het niet aan u geadresseerd is. Bovendien dient u steeds alle nodige maatregelen tegen virusbesmetting te nemen.