De Belgische wetgeving voorziet dat bepaalde categorieën van rechthebbenden een hogere financiële tegemoetkoming krijgen in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging, de zogenaamde verhoogde tegemoetkoming.

Wie meent in aanmerking te komen voor deze regeling van verhoogde tussenkomt, of het nu door een handicap is of door een moeilijke financiële gezinssituatie, kan hiervoor een aanvraag indienen bij Symbio.

De sociaal verzekerden die behoren tot één van de 2 onderstaande categorieën hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming:

 • De verhoogde tegemoetkoming zonder controle van de inkomensvoorwaarden voor de mensen die genieten van een leefloon van het OCMW, van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of van een vergoeding wegens erkende handicap en voor wezen.
 • De verhoogde tegemoetkoming met controle van de inkomensvoorwaarden (het vroegere WIGW-statuut) voor:
  • weduwen/weduwnaars;
  • invaliden;
  • gepensioneerden;
  • werklozen die sedert ten minste één jaar de hoedanigheid van volledige werkloze hebben gehad;
  • eenoudergezinnen;
  • ambtenaren die sedert ten minste één jaar in disponibiliteit zijn gesteld;
  • wie erkend is als gehandicapte en geen uitkering ontvangt;
  • gezinnen met een bescheiden inkomen.

Hoe weet u of u nu reeds geniet van de verhoogde tegemoetkoming?

Heel eenvoudig, het staat namelijk aangegeven op uw kleefbriefjes:
als de CT1-code eindigt op « 1 » hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming. Indien deze code eindigt op « 0 » geniet u geen verhoogde tegemoetkoming.

Waarom de verhoogde tegemoetkoming aanvragen?

De verhoogde tegemoetkoming is er om mensen in een moeilijke situatie te helpen door hen een betere terugbetaling van medische kosten te verlenen. De regeling geeft eveneens recht op het systeem van de zogenaamde betalende derde en op een aantal andere voordelen (korting op de abonnementen van de MIVB en de NMBS, vrijstelling belastingen, …).