Symbio wordt meestal volledig elektronisch in kennis gesteld van uw pensionering. U moet zelf dus geen verdere stappen ondernemen.

In de weken na uw pensioen zal Symbio u nieuwe kleefbriefjes toesturen.