U wilt graag gaan genieten van een Belgisch pensioen onder de zon of dicht bij familie?
U verhuist definitief naar een andere lidstaat binnen de Europese Unie?

U blijft verzekerd door Symbio en geniet van een dekking in het land waar u woont.

Vraag vóór uw vertrek het S1-formulier (het vroegere E106-formulier). U krijgt dit formulier op eenvoudig schriftelijk verzoek, voor zoverre u niet langer officieel gedomicilieerd bent in België. Met dit S1-formulier kunt u zich inschrijven bij een verzekeringsinstelling in uw woonland en geniet u van terugbetaling van geneeskundige verzorging volgens de plaatselijke wetgeving.

Ook de personen ten laste van uw dossier krijgen een dergelijk S1-formulier, als ze mee verhuizen met u.

Symbio zal u overigens ook medische zorgen die u in België hebt genoten, blijven terugbetalen en zal u een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) overmaken die u dekking biedt buiten België en buiten uw gebruikelijke woonland.