U bent loontrekkende in België en wordt door uw werkgever gedetacheerd naar een ander land binnen de Europese Unie?

U blijft verzekerd door Symbio en geniet van een dekking in het land waar u woont.

U wordt slechts voor een paar dagen gedetacheerd en houdt uw domicilie in België. Controleer voor uw vertrek of u nog steeds over een geldige Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) beschikt. Dringende medische zorgen die u nodig hebt in het buitenland worden rechtstreeks terugbetaald door de lokale ziekteverzekeringskas.

U wordt vanuit uw beroepactiviteiten gedetacheerd en verandert van domicilie.  In dit geval kunt u uw rechten doen gelden via het formulier S1 (het vroegere E106-formulier). U krijgt dit formulier op eenvoudig verzoek, voor zoverre u niet langer officieel gedomicilieerd bent in België. Met dit S1-formulier kunt u zich inschrijven bij een verzekeringsinstelling in uw woonland en geniet u van terugbetaling van geneeskundige verzorging volgens de plaatselijke wetgeving.

Ook de personen ten laste van uw dossier krijgen een dergelijk S1-formulier, als ze mee verhuizen met u.

Goed om weten
  • Op eenvoudig vertoon van uw Europese Ziekteverzekeringkaart (EZVK) worden de medische kosten opgelopen in het buitenland volledig of gedeeltelijk terugbetaald. De kaart is behalve in de 28 landen van de Europese Unie, geldig in Zwitserland, Noorwegen, IJsland Liechtenstein, Australië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Meer informatie.