Uw partner en u zijn uit elkaar, wat nu?

Zowel bij een wettelijke, als bij een feitelijke scheiding veranderen er een aantal zaken op het vlak van uw ziekenfonds voor u, uw ex-partner en uw kinderen. Geef ons dus zo snel mogelijk uw nieuwe adres door.

Als uw partner (echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner) ingeschreven stond als persoon ten laste, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met één van onze medewerkers.

Wat zijn de gevolgen voor de kinderen?
In principe verandert er niets voor uw kinderen. De kinderen blijven ingeschreven ten laste  van het dossier van één van beide ouders. Symbio komt niet tussenbeide in eventuele conflicten en heeft de wettelijke verplichting de kinderen ten laste in te schrijven van de ouder die instaat voor het onderhoud. Dat wil zeggen ten laste van de ouder die met het kind samenwoont, de kinderbijslag geniet of het juridische toezicht heeft gekregen over de kinderen.