U bent als titularis aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds?
U wenst lid te worden van Symbio?
Onze medewerkers doen het nodige papierwerk!

Het veranderen van ziekenfonds, de zogenaamde mutatie, kan op de eerste dag van elk kwartaal (dus op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Om aan te sluiten bij Symbio volstaat het twee documenten in te vullen (een inschrijvingsaanvraag en een mutatieaanvraag) en deze terug te bezorgen aan onze medewerkers vóór de 5e van de maand die voorafgaat aan het begin van het kwartaal.

Een voorbeeld: voor een mutatie die ingaat op 1 april moeten de documenten zijn ingediend vóór 5 maart.

Wij brengen al het papierwerk in orde met uw vorige ziekenfonds. Uw vorige ziekenfonds is overigens wettelijk verplicht om ons uw dossier over te maken. De rechten die u had opgebouwd bij uw vorige ziekenfonds blijft u vanzelfsprekend behouden. U hoeft zich dus niet zelf te bekommeren om het papierwerk en eventuele uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit zullen even prompt betaald worden.