Uw echtgeno(o)t(e) of  samenwonende partner is nog niet ingeschreven bij een ziekenfonds in België? Hij of zij beschikt niet over een inkomen?

U kunt hem of haar bij Symbio inschrijven als « persoon ten laste ». Dit betekent dat zijn of haar rechten op geneeskundige verzorging afhangen van uw dossier. Inschrijving is mogelijk mits voldaan is aan drie voorwaarden:

  • er mag nog geen echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner zijn ingeschreven als persoon ten laste van uw dossier;
  • de belastbare inkomsten van de persoon ten laste mogen het grensbedrag van € 2 326 per kwartaal niet overschrijden;
  • op vlak van de gezinssamenstelling moet u officieel op hetzelfde adres wonen.

De titularis en de persoon die inschrijving wenst als persoon ten laste moeten een document invullen. U bezorgt Symbio dit document terug en wij sturen u kleefbriefjes toe voor de persoon ten laste.

Uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende persoon is reeds aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds?

U wenst hem of haar bij Symbio in te schrijven als persoon ten laste? Inschrijving is mogelijk mits voldaan is aan drie voorwaarden :

  • er mag nog geen echtgeno(o)t(e) of samenwonende persoon zijn ingeschreven als persoon ten laste van uw dossier;
  • de belastbare inkomens van de persoon ten laste mogen het grensbedrag van € 2 326 per kwartaal niet overschrijden;
  • op vlak van de gezinssamenstelling moet u officieel op hetzelfde adres wonen.

De titularis en de persoon die inschrijving wenst als persoon ten laste moeten een document invullen. De persoon ten laste voegt er een kleefbriefje bij van zijn of haar huidige ziekenfonds. Onze medewerkers contacteren vervolgens dit ziekenfonds. Zodra wij alle nodige documenten hebben ontvangen, sturen wij u kleefbriefjes toe voor de persoon ten laste.