Schrijf uw kind zo snel mogelijk in bij Symbio zodat het beschikt over eigen kleefbriefjes en een eigen ISI+-kaart. U bezorgt ons een kopie van de geboorte- of de adoptieakte en een brief of een e-mail waarin u duidelijk aangeeft bij welke van de twee ouders het kindje ten laste moet komen.

Zodra wij deze documenten hebben ontvangen, sturen wij u kleefbriefjes toe. Een paar weken later krijgt u de ISI+-kaart toegestuurd. Wij kennen een premie toe van € 350 voor het eerste kind en op € 250 vanaf het tweede kind bij de geboorte of de adoptie van een kind jonger dan 18 jaar (voor zoverre het kindje ook bij Symbio is ingeschreven).

Klik hier voor meer informatie over moederschaps- en vaderschapsverlof.