Uw ouders zijn niet ingeschreven bij een ziekenfonds in België of een ander land van de Europese Unie?

U kunt hen bij Symbio inschrijven als « persoon ten laste ». Dit betekent dat hun rechten op geneeskundige verzorging afhangen van uw dossier. Inschrijving is mogelijk mits voldaan is aan twee voorwaarden:

  • de belastbare inkomens van de persoon ten laste mogen het grensbedrag van 2 326 € per kwartaal niet overschrijden;
  • op vlak van de gezinssamenstelling moet u officieel op hetzelfde adres wonen.

De titularis en de persoon die inschrijving wenst als persoon ten laste moeten een document invullen. Zodra wij alle nodige documenten hebben ontvangen, sturen wij u kleefbriefjes toe voor de persoon ten laste.

Uw ouders zijn reeds ingeschreven bij een Belgisch ziekenfonds?

U wenst hen in te schrijven bij Symbio als personen ten laste? Inschrijving is mogelijk mits voldaan is aan twee voorwaarden:

  • de belastbare inkomens van de persoon ten laste mogen het grensbedrag van 2 326 € per kwartaal niet overschrijden;
  • op vlak van de gezinssamenstelling moet u officieel op hetzelfde adres wonen.

De titularis en de persoon die inschrijving wenst als persoon ten laste moeten een document invullen. De persoon ten laste voegt er een kleefbriefje bij van zijn of haar huidige ziekenfonds. Onze medewerkers contacteren vervolgens dit ziekenfonds. Zodra wij alle nodige documenten hebben ontvangen, sturen wij u kleefbriefjes toe voor de persoon ten laste.