Al wie werkt, moet verplicht ingeschreven zijn als titularis bij een Belgisch ziekenfonds.

Wie werkt, kan niet langer genieten van afgeleide rechten als persoon ten laste, maar opent zelf rechten. Hij of zij maakt dan ook aanspraak op een uitkering (een vervangingsinkomen uitbetaald door het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid) en krijgt terugbetaling van medische kosten. Wie zijn of haar intrede doet in het beroepsleven neemt dus eerst contact op met Symbio om er zich als titularis te laten inschrijven.

U maakt ons uw persoonlijke gegevens over via het formulier van Inschrijvingsaanvraag. Werknemers moeten daarnaast een document laten tekenen door de werkgever. Wie aan de slag gaat als zelfstandige in hoofdberoep verstrekt ons een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.