Je bent afgestudeerd en zoekt werk?

Schrijf je zo snel mogelijk in als werkzoekende:

  • Bij Actiris  als je je officieel adres hebt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Bij LE FOREM als je je officieel adres hebt in het Waalse Gewest;
  • Bij de VDAB als je je officieel adres hebt in het Vlaamse Gewest.
  • De inschrijving als werkzoekende is verplicht om de rechten te verzekeren op kinderbijslag en om aan het einde van de beroepsinschakelingstijd aanspraak te kunnen maken op een inschakelingsuitkering. Gedurende je beroepsinschakelingstijd blijf je als persoon ten laste van je ouders ingeschreven bij het ziekenfonds. Zodra je een werkloosheidsuitkering ontvangt, krijg je ook een eigen lidboekje. Hiervoor schrijf je je gewoon in als titularis bij Symbio. Symbio bezorgt je een document dat je laat invullen door de vakbond of door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, de HVW. We vragen je ook een aanvraag om inschrijving in te vullen met je persoonlijke gegevens.

U bent al ingeschreven als titularis bij Symbio en bent uw werk verloren?

U moet zich nu inschrijven als werkzoekende. Als u voorheen loontrekkende was, verandert er niets aan uw statuut voor het ziekenfonds. Als u voorheen zelfstandige was, moet de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen (de vakbond of de HVW) een document invullen dat bewijst dat u geniet van het statuut van volledige werkloosheid. Symbio stuurt u nieuwe kleefbriefjes toe en zal u uitnodigen om uw SIS-kaart te laten bijwerken.

Goed om weten
  • De beroepsinschakelingstijd  begint te lopen zodra u afgestudeerd bent en nadat u ingeschreven bent als werkzoekende. U moet eerst deze beroepsinschakelingstijd doorlopen vooraleer u recht hebt op een uitkering. Aan het einde van deze periode hebt u, onder bepaalde voorwaarden weliswaar (niet leerplichtig zijn, …), recht op het ontvangen van een inschakelingsuitkering. Meer informatie hierover krijgt u in het plaatselijke werkloosheidskantoor.