Wie een activiteit als zelfstandige uitoefent, moet verplicht aansluiten bij twee verschillende organismen:

  • Een sociaal verzekeringsfonds(*): als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
  • Een ziekenfonds: om rechten te openen op de terugbetaling van medische kosten of om te kunnen genieten van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
(*)  Symbio en Group S zijn partners: Voor al uw vragen als starter, zelfstandige of over kinderbijslags, klik hier.

U bent al ingeschreven als titularis bij Symbio en start nu een activiteit op als zelfstandige in hoofdberoep?

Bezorg ons het attest dat u hebt ontvangen als bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds. Symbio stuurt u nieuwe kleefbriefjes toe.

U bent al ingeschreven als titularis bij Symbio en start nu een activiteit op als zelfstandige in bijberoep?

Er verandert niets voor u en u dient zelf geen verdere stappen te ondernemen. Uw hoofdactiviteit (meestal als loontrekkende) opent voor u immers al rechten op de terugbetaling van medische kosten.