Automatische verlenging van toestemmingen van een adviserende arts.

Automatische verlenging van toestemmingen van een adviserende arts voor alle geneesmiddelen waarvoor een voorafgaand akkoord is vereist.

 

In het licht van deze gezondheidscrisis willen u graag melden dat de toestemmingen van een adviserende arts voor geneesmiddelen die vervallen tussen 13 februari 2020 en 1 juni 2020 automatisch met 3 maanden zijn/worden verlengd. U ontvangt geen specifieke brief over deze automatische verlenging, maar u kunt erop rekenen dat uw apotheek op de hoogte is van deze beslissing.