COVID-19 en arbeidsongeschiktheid

In de context van het coronavirus ontvangen de ziekenfondsen medische attesten of getuigschfiten waarop staat dat de verzekerde zich thuis moet afzonderen omdat hij/zij in contact is geweest met een persoon die besmet is met het virus OF dat de verzekerde in een zone geweest is waar het virus rondgaat. Het is een preventieve maatregel die toegepast wordt buiten een ziekenhuisopname of een medisch getuigschrift met vermelding van de diagnose van het COVID19, waarvoor de arbeidsongeschiktheid niet erkend is.

Gezien de huidige reglementering, zowel in de algemene als in de zelfstandige regeling, wordt deze quarantainemaatregel niet ten laste genomen door de uitkeringenverzekering. In functie van zijn statuut moet de verzekerde doorverwezen worden:​

  • gebonden door een arbeidscontract: de werkgever moet de stappen ondernemen voor tijdelijke werkloosheid door overmacht (voor meer informatie zie de site van de RVA).
  • zelfstandige: onder voorbehoud van de goedkeuring van het project door de Ministerraad kan hij bij zijn socialeverzekeringskas vragen om het overbruggingsrecht te genieten bij onderbreking van de activiteit. Zo kan hij een vervangingsinkomen krijgen bij een verplichte onderbreking van minstens 7 kalenderdagen (in plaats van één volledige kalenderjaar). ​

 


Opgelet: bent u ziek of misschien besmettelijk?

Gelieve dan thuis te blijven en een bezoek aan ons kantoor uit te stellen.

Zo beschermt u zowel onze medewerkers als andere leden tegen een eventuele besmetting.

Ons online loket “MySymbio” kunt u natuurlijk blijven gebruiken.

Bedankt voor uw begrip.