COVID 19 – Uw afspraak bij de adviserende geneesheer

Alle oproepingen om u fysiek aan te melden bij de adviserende geneesheer worden vanaf 28 oktober tot nader order vervangen door telefonische consultaties. U hoeft dus niet fysiek naar uw afspraak te gaan, maar zorg er wel voor dat u telefonisch bereikbaar bent op de dag en het tijdstip dat op de uitnodiging staat aangegeven.

 

LET OP: deze telefonische consultatie is verplicht in het kader van de beoordeling van arbeidsongeschiktheid.