E-Attest

Gedaan met getuigschriften voor verstrekte hulp die ergens in een lade zijn vergeten, of met de wachtrijen aan het loket in het ziekenfonds. Er is nu het e-attest voor de huisartsen !

Wat is het e-attest ?
Het e-attest (of elektronisch getuigschrift voor verstrekte hulp) zal geleidelijk het papieren getuigschrift van uw huisarts vervangen. Dankzij de nieuwe technologieën kan de arts voortaan uw ziekenfondsdossier rechtstreeks raadplegen en de verleende verstrekkingen (raadplegingen en bezoeken) elektronisch doorgeven aan uw ziekenfonds.

Wanneer wordt het e-attest van toepassing ?
Uw huisarts zal ten volle van deze service gebruik kunnen maken vanaf 1 februari 2018.

Is mijn arts verplicht het e-attest te gebruiken ?
Neen. Het gebruik van het e-attest door de arts is facultatief.
Het zou ook kunnen dat uw arts het e-attest (om technische redenen) niet kan gebruiken. Dat is mogelijk, bijvoorbeeld, in geval van een huisbezoek : in dat geval overhandigt uw arts u een papieren getuigschrift voor verstrekte hulp dat u bij uw ziekenfonds moet indienen om een terugbetaling te genieten.

Ik ben op consultatie geweest bij mijn arts en ik heb niet het bekende getuigschrift voor verstrekte hulp gekregen, maar wel een document dat op een kassaticket lijkt.
Dat is normaal. Dat betekent dat uw arts de service e-attest gebruikt !  Hij overhandigt u een bewijsdocument, dat aantoont dat u hem hebt betaald. Maar dit document heeft niet altijd de vorm van een kassaticket. De arts kan ook een A4-document printen ! Op het document dienen absoluut bepaalde inlichtingen te worden vermeld.

Wat verandert er voor mij ?
Ten opzichte van uw arts verandert er niets !
Maar aangezien de gegevens met betrekking tot de raadpleging of het bezoek rechtstreeks bij uw ziekenfonds aankomen, hoeft u er niet meer naartoe. Het ziekenfonds berekent automatisch het bedrag waarop u recht hebt en u ontvangt uw terugbetaling binnen de 72 uur !

Wat moet ik doen met het document dat mijn arts me gaf ?
Bewaar het zorgvuldig ! Het is het bewijs dat u een raadpleging of een bezoek aan uw arts hebt betaald. Op dat document staat (naast andere vermeldingen) een nummer van ontvangstbewijs. Dit nummer is absoluut nodig bij elk contact met uw ziekenfonds, bv. indien het ziekenfonds de terugbetaling niet heeft verricht.

Ik ben naar mijn arts gegaan en heb de raadpleging betaald, maar hij gaf me geen document.  Is dat normaal ?
Neen.  De arts is verplicht u een bewijsdocument te overhandigen.

Ik heb van mijn huisarts een document gekregen, maar ik heb slechts enkele euro’s betaald.
Indien u 1; 1,5; 4 of 6 euro hebt betaald, dan betekent dit dat u de derdebetalersregeling geniet. In dat geval krijgt u geen terugbetaling van uw ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt dan rechtstreeks aan de arts.

Hoe weet ik wanneer het ziekenfonds mijn terugbetaling verricht ?
Dankzij het onlineloket van uw ziekenfonds en uw nummer van ontvangstbewijs (dat op uw bewijsdocument staat) kunt u de status van terugbetaling van uw verstrekkingen volgen.

Wat zijn de voordelen voor mij als patiënt wanneer mijn huisarts e-attest gebruikt?
U loopt niet langer het risico uw getuigschriften voor verstrekte hulp te verliezen, aangezien de gegevens rechtstreeks en elektronisch aan het ziekenfonds worden doorgestuurd.
Doordat u niet meer naar uw ziekenfonds moet, verloopt de terugbetaling van uw verzorging bovendien veel sneller !

Mijn arts-specialist en mijn tandarts geven me wel nog steeds papieren getuigschriften die ik bij mijn ziekenfonds moet indienen om terugbetaald te worden. Waarom ?
Dat is normaal. De elektronische facturering staat nog niet op punt voor specialisten en tandartsen. Over enkele jaren zou dat wel het geval moeten zijn.