Het statuut van mantelzorger

Goed nieuws! Vanaf 1 september kunt u bij uw ziekenfonds het statuut van mantelzorger aanvragen. Na lang wachten heeft de wetgeving het eindelijk goedgekeurd om dit effectief mogelijk te maken.

Een mantelzorger is een persoon die een hulpbehoevend familielid dagelijks op een niet-professionele en kosteloze manier helpt met zijn of haar zorg, administratie, maaltijden, boodschappen, vervoer, medicatie of psychologische ondersteuning.

U moet een vertrouwensrelatie of nauwe affectieve of geografische band hebben met de zorgvrager.

Herkent u zich in deze beschrijving? 

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de sociale dienst van uw ziekenfonds.

Let op: het ziekenfonds dat de erkenning moet doen is altijd het ziekenfonds van de mantelzorger (en niet dat van de hulpbehoevende, die niet noodzakelijk bij hetzelfde ziekenfonds moet zijn aangesloten).

Op dit moment kunt u twee soorten erkenningen aanvragen.

Een algemene erkenning,d.w.z. zonder opening van sociale rechten en voor onbepaalde duur. U hoeft hiervoor alleen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • een hoofdverblijfplaats in België hebben en er permanent en effectief verblijven;
  • een naaste persoon helpen die vanwege zijn of haar gevorderde leeftijd, gezondheid of invaliditeit kwetsbaar is en zich in een situatie van afhankelijkheid bevindt.

Hoewel deze erkenning op dit moment geen recht geeft op een uitkering, is het voor uzelf toch interessant om deze aan te vragen zodat u zich als zodanig kunt identificeren en een wettelijk statuut krijgt.

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het ook belangrijk dat we een idee hebben van hoeveel mantelzorgers in ons land actief zijn om op langere termijn oplossingen te kunnen bieden voor hun behoeften.

Wilt u een aanvraag tot erkenning indienen? U vindt hier een verklaring op erewoord die u en de zorgvrager naar behoren moeten invullen, ondertekenen en naar ons terugsturen.

Een erkenning met opening van rechten 

Op dit moment heeft u met deze erkenning enkel recht op verlof voor mantelzorg als u in de privésector of als ambtenaar werkt (dus niet toegankelijk voor zelfstandigen).

U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de RVA. Om dit statuut te krijgen, moet u onder de voorwaarden van de algemene erkenning vallen en minimum 50 uur per maand of minimum 600 uur per jaar aan ondersteuning en hulp aangeven.

Verder moet u kunnen aantonen dat de zorgvrager hulpbehoevend is: hij of zij is met meer dan 12 punten erkend als gehandicapte, komt in aanmerking voor hulp aan derden, scoort 13 punten op de BEL-schaal, ontvangt een forfait voor chronische ziekten, een forfait B of C voor verpleegkundige zorg, enz.

Voor dit type erkenning kan een hulpbehoevende maximaal drie mantelzorgers tegelijkertijd laten erkennen voor een sociaal recht (bij de algemene erkenning is er geen limiet).

Wilt u erkend worden als mantelzorger om een sociaal recht te openen? Stuur dan deze verklaring op erewoord, naar behoren ingevuld en ondertekend door de mantelzorger en de hulpbehoevende, naar ons terug. 

Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u van de sociale dienst een attest dat een jaar geldig is. (Om de erkenning te verlengen, hoeft u alleen maar een verklaring van verlenging af te leggen waarin u aangeeft dat de situatie niet is veranderd). U kunt het attest vervolgens doorsturen naar uw werkgever, die op zijn beurt een aanvraag indient bij de RVA.

Ter info: een werknemer die een volledige onderbreking van de voltijdse tewerkstelling vraagt, zal een brutovergoeding van € 851,59 ontvangen. Na aftrek van de bedrijfsvoorheffing zal het nettobedrag voor één maand verlof € 765,33 bedragen.

Aarzel niet om voor meer informatie over deze nieuwe erkenning, de voorwaarden en de procedure contact op te nemen met de sociale dienst van uw ziekenfonds op het telefoonnummer 02/733 97 40.