Segmentatiecriteria : Neutra Base of Neutra Optimum

 • De gezinssituatie wordt gebruikt op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst of tijdens de looptijd van het overeenkomst om de hoogte van de premie te bepalen : de premie is namelijk hoger wanneer de verzekeringnemers één of meerdere personen ten laste heeft;
 • De leeftijd wordt gebruikt op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst om de duur van de stageperiode te bepalen. Iedere persoon vanaf 65 jaar die een hospitalisatieverzekering geniet, zal een stageperiode hebben van maximum 12 maanden. Statistieken tonen namelijk aan dat het risico op een ziekte en/of een hospitalisatie groter wordt met de leeftijd;
 • De zwangerschap wordt gebruikt op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst en heeft een invloed op de dekking. Voor een zwangere verzekerde wordt de stageperiode op 9 maanden gebracht. Bovendien zal vanaf de 7de tot en met de 9de maand van de zwangerschap slecht een tussenkomst toegekend worden op basis van de formule Neutra Base;
 • Het aansluitingscriterium wordt gebruikt op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst. Men moet namelijk aangesloten zijn en blijven bij een van de volgende mutualiteiten om een product te kunnen onderschrijven :
  • Symbio, Neutrale Mutualiteit
  • Mutualité Neutre du Hainaut
  • Mutualité Neutre de la Santé
  • Mutualia, Mutualité Neutre
  • Munalux, Mutualité Neutre

 

Segmentatiecriteria : NEUTRA +, NEUTRA CONFORT of NEUTRA TOP

 • De leeftijd wordt gebruikt om het volgende te bepalen :
  • de duur van de stageperiode op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst. Iedere persoon vanaf 65 jaar die een hospitalisatieverzekering geniet, zal een stageperiode hebben van maximum 12 maanden. Statistieken tonen namelijk aan dat het risico op een ziekte en/of een hospitalisatie groter wordt met de leeftijd;
  • het bedrag van de premie op het ogenblik van onderschrijving van de overeenkomst en gedurende de looptijd ervan. Statistieken tonen namelijk aan dat het risico op een ziekte en/of een hospitalisatie groter wordt met de leeftijd. Dit criterium heeft dus een invloed op het voorvallen van een schadegeval en verantwoord de stijging van de premies met de leeftijd;
 • De zwangerschap wordt gebruikt op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst en heeft een invloed op de dekking. Voor een zwangere verzekerde wordt de stageperiode op 9 maanden gebracht. Bovendien zal vanaf de 7de tot en met de 9de maand van de zwangerschap slecht een tussenkomst toegekend worden op basis van de formule Neutra +;
 • Het aansluitingscriterium wordt gebruikt op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst. Men moet namelijk aangesloten zijn en blijven bij een van de volgende mutualiteiten om een product te kunnen onderschrijven :
  • Symbio, Neutrale Mutualiteit
  • Mutualité Neutre du Hainaut
  • Mutualité Neutre de la Santé
  • Mutualia, Mutualité Neutre
  • Munalux, Mutualité Neutre

 

Segmentatiecriteria : DENTALIS

 • De leeftijd wordt gebruikt om het volgende te bepalen :
  • de duur van de stageperiode op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst. Iedere persoon vanaf 65 jaar die een verzekering ‘Dentalis’ geniet, zal een stageperiode hebben van maximum 12 maanden;
  • Statistieken tonen namelijk aan dat het risico op tandzorg groter wordt met de leeftijd;
 • Het type van zorg wordt gebruikt om de stage te bepalen en is dus ook van belang voor de hoogte van de tussenkomst. Voor orthodontie, tandprotheses en –implantaten, wordt de stageperiode op 12 maanden gebracht;
 • Het aansluitingscriterium wordt gebruikt op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst. Men moet namelijk aangesloten zijn en blijven bij een van de volgende mutualiteiten om een product te kunnen onderschrijven :
  • Symbio, Neutrale Mutualiteit
  • Mutualité Neutre du Hainaut
  • Mutualité Neutre de la Santé
  • Mutualia, Mutualité Neutre
  • Munalux, Mutualité Neutre

 

Verzkeringsmaatschappij van onderlinge bijstand Neutra, geregistreerd bij de CDZ onder nummer 250/2