Sport

Sport Een jaarlijkse tegemoetkoming van € 60 wordt toegekend voor de aansluiting bij een … Lees verder

Reisbijstand MUTAS

24/24 uur bijstand wereldwijd Doeltreffende hulp in geval van ziekte, ongeval en/of ziekenhuisopname in … Lees verder

Alternatieve geneeskunde

Alternatieve geneeskunde – raadplegingen en bezoeken :  tegemoetkoming van maximum € 100 Een tegemoetkoming … Lees verder

Pedicure

Pedicure : tegemoetkoming van maximum € 25 Terugbetalingsvoorwaarden Deze dienst kent een enkele tegemoetkoming … Lees verder

Gratis zorgen

Pediatrie: gratis ambulante zorg Voor kinderen van 0 tot 18 jaar, kent de mutualiteit … Lees verder

Geboortepremie

Geboorte- / adoptiepremie : Een premie wordt toegekend bij de geboorte of bij de … Lees verder