Geboortepremie

Geboorte- / adoptiepremie : premie van € 350 per kind

Bij een geboorte of bij de adoptie van een kind jonger dan achttien jaar wordt er een premie van € 350 per kind toegekend aan de ouder die titularis is bij het ziekenfonds.

Toekenningsvoorwaarden : uittreksel van de geboorte- of adoptieakte voorleggen; het kind moet ingeschreven zijn ten laste van een mutualistisch gezin bij onze instelling; de betrokken ouder dient als effectief lid van het ziekenfonds ingeschreven te zijn de dag van de geboorte of de adoptie.