Geboortepremie

Geboorte- / adoptiepremie :

Een premie wordt toegekend bij de geboorte of bij de adoptie van een kind jonger dan achttien jaar aan de ouder die titularis is bij
het ziekenfonds. De premie wordt vastgesteld op € 350,00 voor het eerste kind en op € 250,00 vanaf het tweede kind.

Voorwaarden :

– uittreksel uit de geboorte- of adoptieakte voorleggen.
– het kind moet ingeschreven zijn ten laste van een mutualistisch gezin behorende tot onze entiteit.
– de betrokken ouder dient als effectief lid van het ziekenfonds ingeschreven te zijn de dag van de geboorte of de
adoptie.