Gratis zorgen

Pediatrie: gratis ambulante zorg

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar, kent de mutualiteit een tegemoetkoming toe voor het wettelijk remgeld voor ambulatoire zorgen : voor de raadplegingen en huisbezoeken uitgevoerd door algemene geneesheren of specialisten en voor verstrekkingen geleverd door paramedici, erkend door het RIZIV.

Toekenningsvoorwaarden : kinderen van 3 jaar en ouder moeten over een globaal medisch dossier beschikken bij een erkende algemene geneesheer. De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van het formulier (afgeleverd door Symbio) volledig ingevuld. Dit formulier kan ons één keer in de maand, één keer per kwartaal of één keer per jaar worden voorgelegd om een terugbetaling te genieten van de verstrekte zorgen tijdens de verstreken periode. Enkel de hierna vermelde nomenclatuurnummers worden in aanmerking genomen : algemeen geneesheren en specialisten (101010 tot 109012), kinesitherapeuten (560011 tot 564255) en verpleegkundigen (425014 tot 426414).