Oppas zieke kinderen

Opvang zieke kinderen : van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u, voor kinderen jonger dan 12 jaar

De dienst “kinderopvang” vangt zieke kinderen op aan de volgende voorwaarden :
Leeftijd: kinderen jonger dan 12 jaar
Uurregeling: van 7u tot 18u (min. 3u – max. 11 u)
Duur: maximum 5 opeenvolgende dagen voor de tegemoetkoming
Maximum : 15 dagen per jaar
Persoonlijk aandeel: € 12,50 per dag
Bewijsstuk: op basis van een medisch attest
Uitzondering: weekends en feestdagen
Indien er tijdens het weekend  (voor ’s maandags) naar de door “N.V. Tempo-team Childcare” aangestelde telefooncentrale wordt gebeld, wordt hetzelfde tarief toegepast, behalve indien de bijdrage van het lid niet werd betaald. In dat geval beperkt de tussenkomst van de dienst zich tot 1 dag en wordt de factuur geheel aan het lid gestuurd.
Om een tussenkomst te kunnen krijgen, dienen de ouders zich te richten tot “N.V. Tempo-team Childcare” via een gratis telefoonnummer. Indien er voor 11 uur gebeld wordt, zal de opvang plaatshebben op de daaropvolgende dag. Indien dit niet het geval is, zal de opvang beginnen op de 2de dag volgend op de oproep.
De dienst kinderoppas is ook toegankelijk voor broers en zussen jonger dan 12 jaar van een ernstig ziek en gehospitaliseerd kind. Toekenningsvoorwaarden :
Leeftijd: kinderen jonger dan 12 jaar
Uurregeling: van 7u tot 18u (min. 3u – max. 11 u)
Duur: maximum 5 opeenvolgende dagen voor de tegemoetkoming
Maximum : 15 dagen per jaar
Persoonlijk aandeel: € 12,50 per dag
Bewijsstuk: op basis van een medisch getuigschrift van de ziekenhuisarts die het ernstig zieke kind behandelt, waaruit blijkt dat de ziekenhuisopname voorzien is voor langer dan 15 dagen
Uitzondering: weekends en feestdagen
Indien er tijdens het weekend  (voor ’s maandags) naar de door “N.V. Tempo-team Childcare” aangestelde telefooncentrale wordt gebeld, wordt hetzelfde tarief toegepast, behalve indien de bijdrage van het lid niet werd betaald. In dat geval beperkt de tussenkomst van de dienst zich tot 1 dag en wordt de factuur geheel aan het lid gestuurd.
Rechthebbenden : kinderen ten laste van de titularis.