Reisbijstand MUTAS

 • 24/24 uur bijstand wereldwijd
 • Doeltreffende hulp in geval van ziekte, ongeval en/of ziekenhuisopname in het buitenland

Een gewoon telefoontje naar de alarmcentrale van MUTAS en de medische bijstand komt eraan.

 

Een reis of vakantie in het buitenland kan plots omslaan in een ware nachtmerrie wanneer u of één van uw gezinsleden plots ziek wordt, een ongeval krijgt en/of opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Dankzij Mutas genieten u en uw gezinsleden die ingeschreven zijn bij hetzelfde ziekenfonds medische bijstand in het buitenland (voor elk tijdelijk verblijf van maximum 3 maanden). De enige voorwaarde is dat u uw bijdrage voor de verplichte en aanvullende verzekering betaald hebt.

 

MUTAS voorziet:

 1. voor alle landen van de EER en Zwitserland, in een onbeperkte terugbetaling van de kosten voor ambulante verzorging of ziekenhuisopname, medische erelonen en geneesmiddelen. Voor de andere landen is de terugbetaling beperkt tot € 10.000 per dossier (aanvullende verzekering).
 1. in geval van medische noodzaak, in de repatriëring van de zieke of gewonde met een sanitair vliegtuig of elk ander vervoermiddel, naar een beter uitgerust ziekenhuis in België of in het buitenland (onbeperkt), en in de repatriëring van een reisgenoot tot € 1.200.
 2. in bijstand in geval van ziekenhuisopname.
 3. in geval van onvoorziene omstandigheden, in het opsturen van geneesmiddelen die ter plaatse niet verkrijgbaar zijn.
 4. in de terugbetaling van de kosten voor het vervoer per ziekenwagen naar het ziekenhuis (maximum € 500 per persoon).
 5. in de medische raadgevingen door specialisten en in administratieve inlichtingen.
 6. in het versturen van de nodige documenten voor de terugbetaling van de medische kosten.
 7. In de repatriëring van het stoffelijk overschot. Een eenmalige vergoeding van € 250 wordt toegekend voor een familielid tot in de tweede graad, dat zich naar de plaats van het overlijden begeeft. Kosten voor het gebruik van het “Airport Mortuary” in Zaventem (maximum € 300).
 8. in de terugbetaling van de kosten voor het vervangen of herstellen van prothesen (maximum € 250  – geen terugbetaling van oog- of tandprothesen en hoorapparaten).
 9. in gewaarborgde betalingen.

 

Belangrijk: om recht te hebben op de terugbetalingen moet u de nodige stappen hebben ondernomen.

 

Dit overzicht heeft slechts een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de franchise, rechten en voorwaarden zijn alleen de statuten van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen geldig. U kan deze op eenvoudig verzoek krijgen bij uw ziekenfonds of raadplegen op onze webstek www.neutrale-ziekenfondsen.be.