Tandzorgen

Tandzorgen

Tandprothesen, tandimplantaten, stifttanden, tandkronen en tandbruggen : tegemoetkoming van maximum € 500

Terugbetalingsvoorwaarden

Een tegemoetkoming wordt verleend in de kosten van tandprothesen, tandimplantaten, stifttanden, tandkronen en tandbruggen voor zover er geen wettelijke tegemoetkoming voorzien is vanuit de verplichte verzekering of door een andere reglementering. De tegemoetkoming bedraagt 15% van de kosten boven de € 250,00 met een maximum van € 500,00 per twee kalenderjaren.
Toekenningsvoorwaarden :
– de prestaties moeten in België uitgevoerd zijn door een tandarts erkend door het R.I.Z.I.V.
– de tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van een formulier, afgeleverd door het Ziekenfonds, ingevuld en ondertekend door een tandarts erkend door het R.I.Z.I.V.
– de rechthebbende moet als effectief lid of als persoon ten laste ingeschreven zijn bij het begin van de behandeling.
– de rechthebbende moet eveneens lid van het ziekenfonds blijven gedurende het vervolg van de behandeling waarvan hij de terugbetaling vraagt. Indien hij de hoedanigheid van lid tijdens de behandeling zou verliezen, zullen de terugbetalingen worden uitgevoerd prorata de periode van de behandeling waarvoor de rechthebbende daadwerkelijk lid was van het ziekenfonds.

Tandzorgen -18 jaar : 100% terugbetaald (bij een geconventioneerd tandarts die geen supplementen aanrekent)
Orthodontische behandelingen : tegemoetkoming van maximum € 750 (met akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) of maximum € 150 (zonder akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds)

Terugbetalingsvoorwaarden

1) Een tegemoetkoming van maximaal € 750,00 wordt voor één enkele behandeling toegekend, naast deze van de verplichte verzekering die is voorzien in artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Daartoe moet de orthodontische behandeling goedgekeurd zijn door de adviserend geneesheer. De terugbetaling wordt als volgt uitgevoerd :
•    € 150,00 bij het aanbrengen van het apparaat (code 0305631);
•    € 150,00 na 6 raadplegingen (codes 305616 of 0305653 of 305852 of 305896);
•    € 150,00 na 12 raadplegingen (codes 305616 of 0305653 of 305852 of 305896);
•    € 150,00 na 30 raadplegingen (codes 305616 of 0305653 of 305852 of 305896);
•    € 150,00 na 36 raadplegingen (codes 305616 of 0305653 of 305852 of 305896).
2) Zonder de goedkeuring van de adviserend geneesheer wordt slechts één tegemoetkoming van € 150 voor één enkele behandeling na 6 maanden gewaarborgd voor alle rechthebbenden.
3) Een tussenkomst van 50% wordt toegekend in het remgeld voor een vastgestelde vroege orthodontische behandeling bij kinderen jonger dan 9 jaar, die goedgekeurd is door de adviserend geneesheer (codes 305933 en 305955 van artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).
Toekenningsvoorwaarde : de terugbetaling geschiedt op grond van het voorleggen van de nodige bewijsstukken van de orthodontist erkend door het RIZIV.

Facultatief : tandverzekering DENTALIS, de partner van uw glimlach