U maakt een periode door waarin het allemaal niet zo goed gaat, er komen allerlei vragen op uw af en u hebt behoefte aan een luisterend oor ?

Symbio heeft een uitstekende psychologische eerstelijnsdienst opgezet die u helpt met het omgaan van emoties in moeilijke levensomstandigheden. In ons  team van psychische begeleiding werken bekwame mensen die graag de tijd nemen voor een gesprek en samen met u zoeken naar mogelijke oplossingen voor uw problemen.

U kunt deze doelgerichte hulp inroepen voor erg diverse problemen : depressieve gevoelens,  angstproblemen, overmatige stress, een gebrek aan zelfvertrouwen of een algemeen gevoel van malaise.