U kunt uw gezondheidskosten moeilijk betalen?

Als u uitzonderlijk hoge medische kosten moet dragen, helpen wij u oplossingen vinden om de kosten in termijnen te betalen of om financiële ondersteuning in te roepen.

De sociale dienst kan met name een dossier indienen voor aanvraag tot tussenkomst door het Bijzonder Solidariteitsfonds van het RIZIV. Dit fonds is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking, die een financiële tegemoetkoming voorziet voor patiënten met heel hoge medische kosten aangezien ze voor bepaalde behandelingen geen terugbetaling krijgen. Het Bijzonder Solidariteitsfonds voorziet een tegemoetkoming voor:

  • een zeldzame indicatie;
  • een zeldzame aandoening;
  • een zeldzame aandoening die een continue en complexe verzorging vereist;
  • innovatieve medische technieken;
  • bijkomende kosten die gepaard gaan met de medische behandeling van chronisch zieke kinderen.