Het sociaal fonds wil een financiële tussenkomst geven aan leden die uitzonderlijke en hoge medische kosten moeten dragen vanwege hun gezondheidstoestand, een medische behandeling of verstrekte zorgen.

Hoeveel bedraagt deze tussenkomst?

  • Maximaal 150 € per dossier (kosten die het gevolg zijn van eenzelfde gezondheidstoestand, eenzelfde behandeling of dezelfde zorgprestaties);
  • Maximaal 500 € per kalenderjaar.

Welke kosten komen in aanmerking ?

Voor deze tussenkomst komen alle uitzonderlijke en hoge medische kosten in aanmerking die het gevolg zijn van een gezondheidstoestand, een medische behandeling of verstrekte zorgprestaties:

  • waarvoor geen tussenkomst geldt in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging of de wet betreffende de maximumfactuur;
  • na aftrek van de betaalde of nog te betalen tussenkomst door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de verzekering arbeidsongevallen, het Fonds voor de Beroepsziekten en elke andere vergoeding uitgekeerd op grond van een wettelijk verplichte aansluiting bij een verzekering, kas, fonds, organisme of instelling.

Opgelet: bij een ziekenhuisopname komen de supplementen die het gevolg zijn van de keuze voor een éénpersoonskamer niet in aanmerking.

Hoe kunt u genieten van deze tussenkomst?

U dient een dossier in bij onze sociale dienst met:

  • de aanvraag door de begunstigde;
  • de facturen ter bewijs van de uitzonderlijke en hoge kosten voor het lid;
  • een attest van de geneesheer-specialist die de medische noodzaak van de behandeling aantoont.

 

Goed om weten
  • Het Sociaal Fonds wordt toegekend volgens de statuten van kracht op 01/01/2014.