Een lening in functie van uw situatie

Sociale lening

Een interestloze lening van maximaal 750 € wordt toegekend in het kader van dossiers van sociale zekerheid (geneeskundige verzorging, aanbetalingen voor het ziekenhuis, dossiers van arbeidsongeschiktheid, weduwen/weduwnaars en wezen, in afwachting van regularisatie van het « pensioen » dossier). Op deze leningen is een administratieve kost verschuldigd van 1% van het geleende bedrag. De lening is terugbetaalbaar in hoogstens 10 maandelijkse aflossingen.

Lening aan studenten

Een interestloze lening van 370 € wordt toegekend aan studenten uit het hoger onderwijs in het kader van dossiers van sociale zekerheid (geneeskundige verzorging, aanbetalingen voor het ziekenhuis) en eveneens in het kader van de inschrijvingskosten in het hoger onderwijs. Op deze leningen is een administratieve kost verschuldigd van 1% van het geleende bedrag. De lening is terugbetaalbaar in hoogstens 10 maandelijkse aflossingen.

Voorschot invaliditeit

Een interestloos voorschot van maximaal 370 € wordt toegekend aan personen die erkend in het tijdvak van invaliditeit zitten. Op deze voorschotten is een administratieve kost verschuldigd van 1% van het geleende bedrag. Het voorschot is terugbetaalbaar in hoogstens 10 maandelijkse aflossingen en wordt ingehouden op de uitbetaalde invaliditeitsuitkeringen.

Welke stappen moet u ondernemen?

 • Uw bruto maandinkomen mag niet meer bedragen dan 1500 €, vermeerderd met 60 € per persoon ten laste.
 • U dient uw aanvraag schriftelijk over te maken aan onze sociale dienst. In dit schrijven vermeldt u:
  – het onderwerp van de lening;
  – de situatie die de lening rechtvaardigt;
  – het gewenste bedrag;
  – de datum waarop de lening moet ingaan.
  Bij dit schrijven voegt u alle bewijzen toe: een kostenraming, facturen, medische verslagen, …
 • Na ontvangst van deze documenten sturen wij u twee documenten toe in dubbel exemplaar die u moet tekenen en terugsturen naar onze sociale dienst, namelijk:
  – een verklaring op erewoord betreffende uw bruto maandinkomen;
  – het contract van de lening.

Wij helpen u graag met de administratieve afhandeling van uw dossier. Contacteer hiervoor onze sociale dienst.

Goed om weten
 • Leningen en voorschotten worden toegekend volgens de statuten die van kracht zijn op 01/01/2014.