Onze sociale dienst wil tegemoetkomen aan al uw behoeften en vragen en werkt daarom samen met een heleboel partners in een sociaal netwerk. Zo kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instelling of vereniging.

Een aantal belangrijke partners:

 • Home-Info: een onafhankelijke en pluralistische vereniging die het welzijn van ouderen in een residentieel ouderenzorgcentrum wil bevorderen. Neem contact met hen op als u op zoek bent naar een residentiële ouderenvoorziening of informatie wenst betreffende de sociale rechten van ouderen.
  Meer informatie vindt u op  www.home-info.be of krijgt u telefonisch op 02/219.56.88
 • L’Atelier des Droits Sociaux: een juridische eerstelijnsdienst die erkend is door de bevoegde Federale Overheidsdienst. De vereniging wil het actief burgerschap voor iedereen bevorderen.
  Meer informatie vindt u op  www.atelierdroitssociaux.be of krijgt u telefonisch op 02/512.71.57  – 02/512.02.90
 • La Ligue Alzheimer: een vzw die bestaat uit alle betrokken actoren bij de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, namelijk mensen die ermee geconfronteerd zijn, ermee te maken hebben of erin geïnteresseerd zijn. De vereniging biedt een netwerk aan van zelfhulpgroepen en telefonische bijstand die informatie en advies en een luisterend oor willen bieden aan getroffen families en professionele zorgverstrekkers, of aan wie erom vraagt.
  Meer informatie vindt u op  www.alzheimer.be of krijgt u telefonisch op 0800 15 225 (gratis groene lijn).
 • Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding: instelling die in elke fase van het proces dat aan zelfdoding voorafgaat, het zogenaamde suïcidaal proces, een luisterend oor wil bieden. Mensen in deze neerwaartse spiraal kunnen hun pijn en lijden kwijt, hun situatie eens rustig uitleggen, afstand leren nemen en zich leren openstellen voor andere mogelijkheden.
  Meer informatie vindt u  www.preventiezelfdoding.be of krijgt u telefonisch op 0800 32 123 (gratis groene lijn).
 • De Stichting tegen Kanker: een vereniging die als missie de strijd tegen de ziekte kanker heeft, door het steunen van kankeronderzoek, door sociale acties te ontplooien en door informatie- en gezondheidsopvoedingscampagnes op te zetten.
  Meer informatie vindt u op www.kanker.be of krijgt u telefonisch op 0800 15 801 (gratis groene lijn).
 • L’Association pour le Volontariat: een pluralistische vereniging ter coördinatie en bevordering van het vrijwilligerswerk. De Vereniging brengt nagenoeg duizend vrijwilligers samen in Brussel en Wallonië.
  Meer informatie vindt u op www.volontariat.be of krijgt u telefonisch op 02/219. 53 .70  – 02/219.32
 • L’Association Belge du Diabète: een vereniging die begeleiding aanbiedt aan diabetespatiënten van alle leeftijden, type 1 en type 2. De vereniging wil diabetespatiënten helpen hun ziekte onder controle te krijgen.
  Meer informatie vindt u op www.diabete-abd.be of krijgt u telefonisch op 02/374.31.95
 • DietConsult: een multidisciplinair medisch centrum waarin zelfstandige gezondheidsprofessionals hun knowhow ter beschikking stellen op het vlak van voeding en dieetkunde en gezondheid.
  Meer informatie vindt u op www.dietconsult.be of krijgt u telefonisch op 02/421.16.21
 • Alcoholhup.be: heb je vragen bij je alcoholgebruik? Wil je verminderen of stoppen met drinken? En wil je dat zelfstandig doen? Neem gratis en anoniem deel aan het online zelfhulpprogramma. Je kan ook beroep doen op een professionele hulpverlener via internet.
  Meer informatie vindt u op www.alcoholhulp.be
 • AN-BN: heeft u een eetstoornis en bent u op zoek naar informatie of laagdrempelige (zelf)hulp? Bent u een ouder, partner, broer, zus of andere betrokkene?
  Meer informatie vindt u op www.anbn.be of krijgt u telefonisch op 016/89.89.89
 • Similes: vereniging voor gezinsleden en naasten van personen met psychiatrische problemen. Gezinnen worden opgevangen en ondersteund door middel van infosessies, interventies en psycho-educatie voor gezinnen, professionele begeleiding… over mentale gezondheid. Zo kunnen zij personen met moeilijkheden beter bijstaan.
  Meer informatie vindt u op www.similes.org of krijgt u telefonisch op 02/511.99.99

Ons netwerk van sociale partners is uiteraard ruimer dan deze niet-beperkende lijst. Vraag uw Symbio adviseur of onze sociale dienst gerust naar de volledige lijst van sociale partners.

Goed om weten
 • We staan open voor elk voorstel van samenwerking of partnership om dit netwerk nog verder uit te bouwen.