Symbio is een ziekenfonds op mensenmaat dat hoog inzet op een gepersonaliseerde dienstverlening en op maat gesneden oplossingen aanbiedt in functie van de behoefte.

Meer dan 150 jaar ervaring en marktkennis

Symbio is het allereerste ziekenfonds ooit in België opgericht. Het is volstrekt neutraal, pluralistisch, apolitiek en wil via allerlei projecten in ontwikkelingslanden uitdrukking geven aan haar humanitaire waarden, onder meer in Burundi en Cambodja.