OVER SYMBIO

Wij zorgen voor uw gezondheid.

Als u vandaag naar een ziekenfonds gaat om een terugbetaling van uw zorgkosten te krijgen, is dit het resultaat van de lange strijd voor sociale vooruitgang in onze maatschappij, waaraan de neutrale ziekenfondsen actief hun steentje hebben bijgedragen.

De grondleggers van de gezondheidszorg, onze “voorvaders”, hebben structuren opgezet die tot op vandaag de basis vormen van ons moderne ziekteverzekeringsstelsel. Bij Symbio heeft dit systeem belangrijke evoluties doorgemaakt sinds onze oprichting in 1863. Door begrippen als preventie en hulpverlening centraal te stellen in onze aanpak, wil ons ziekenfonds meer zijn dan een loket voor terugbetalingen. Op welke tegemoetkomingen heb ik recht? Tot welke specialist moet ik me wenden? Hoe kan ik mezelf verdedigen? Als begunstigde kunt u een beroep doen op een ervaren gezondheidsconsulent die onze leden ondersteunt met de beste zorgverlening die is afgestemd op de individuele situatie.

In 2011 werd de Mutualité Neutre de Bruxelles omgedoopt tot het ziekenfonds Symbio. Het doel was om een effectieve impact te hebben, en om een nieuwe wind te laten waaien door de sector van de ziekenfondsen.

Ondanks de crisis blijft gezondheid het belangrijkste goed. De gezondheidszorg mag daarom in geen geval lijden onder een verzwakking van de economische situatie. Symbio wil het gezondheidsbeleid beïnvloeden om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te bieden om hun eigen gezondheid in stand te houden. Bovendien zetten we ons in om de toegang tot hoogwaardige zorg toegankelijker te maken en de juiste ondersteuning te bieden wanneer u door een ziekte wordt getroffen.

Elk leven is uniek. Daarom staat Symbio garant voor een gelijke behandeling van iedereen, zonder discriminatie, en dit vanaf de vroege kinderjaren tot ver na de pensioenleeftijd. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om werknemers of zelfstandigen, actieven of gepensioneerden: het gemeenschappelijke doel is ondersteuning en bijstand voor iedereen. Bovendien hebben de onpersoonlijke loketten bij Symbio plaatsgemaakt voor één vaste contactpersoon die naar u luistert en u op een warme manier verder helpt.

Symbio is een ziekenfonds op mensenmaat dat diensten met een toegevoegde waarde aanbiedt op basis van onze kernwaarden van neutraliteit, solidariteit, diversiteit en efficiëntie.