Geboorte-/adoptiepremie

Wij kennen een premie toe van 350 € bij de geboorte of de adoptie van een eerste kind en 250 € voor elk volgend kind.

Hoe kan ik deze premie krijgen?

Toekenningsvoorwaarden

– Het kind moet eveneens aangesloten zijn bij Symbio.
– In geval van een adoptie moet het kind jonger zijn dan 18 jaar.

Hoe kan ik deze premie krijgen?

U ontvangt de premie mits voorlegging van een kopie van de geboorte- of de adoptieakte.

Opsporing van doofheid

Er wordt een volledige tegemoetkoming toegekend voor de kosten opgelopen in de opsporing van doofheid bij pasgeborenen.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– Het kind moet eveneens aangesloten zijn bij Symbio.
– De opsporing moet in de kraamkliniek worden uitgevoerd.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Op overhandiging van de originele factuur.

 

Goed om weten
  • De voordelen en diensten van Symbio worden toegekend volgens de statuten die van kracht zijn op 01/01/2015.