Welke medische kosten worden terugbetaald?

Alle geneeskundige verstrekkingen die geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald, zijn opgenomen in een lijst die is opgesteld door de Belgische ziekteverzekering, de zogenaamde nomenclatuurlijst. Het bedrag van de terugbetaling varieert naargelang de aard van de zorgverlening en het statuut van de rechthebbende.

In onze module My Symbio kunt u meteen zelf het bedrag oproepen dat u zal worden terugbetaald. Hiervoor moet u alleen de 6 cijfers invoeren van de nomenclatuurcode die u terugvindt op het getuigschrift van verstrekte hulp en vervolgens op «opzoeken» klikken.

De terugbetaling van geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen worden terugbetaald, andere niet. Voor geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en in aanmerking komen voor terugbetaling betaalt de patiënt slechts een deel van de prijs van het geneesmiddel (= het persoonlijke aandeel of het zogenaamde remgeld), als tenminste is voldaan aan de reglementaire voorwaarden ter zake (het nagaan van de verzekerbaarheid gebeurt via de elektronische identiteitskaart of via de ISI+-kaart).

Meer weten?

Om u wegwijs te maken in de terugbetalingen van medische zorgen stelt Symbio een aantal informatiefiches ter beschikking.