Symbio wil u zo goed mogelijk verzekeren op gezondheidsvlak. Uiteraard garandeert ons ruime aanbod de terugbetalingen van alle geneeskundige verstrekkingen waarin de Belgische ziekte- en invaliditeitsverzekering voorziet. Daarbovenop geniet u bij ons van een breed aanbod aan voordelen en diensten die ten dienste staan van uw gezondheid.

Dankzij deze voordelen en diensten genieten onze leden van een extra tegemoetkoming voor wat niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald wordt door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. We verzekeren daarbij niet alleen tegen de gevolgen van ziekte, maar zetten ook hoog in op gezondheidspreventie en gezondheidsbevordering.

Vind in deze rubriek alle informatie met betrekking tot terugbetalingen in het kader van de ziekteverzekering evenals de voordelen die Symbio heeft voorzien voor haar leden.

Voordelen en diensten 2015
Voor 2015 gaat Symbio nog verder en geniet u van nog meer voordelen en diensten waarmee uw gezondheid een streepje voor krijgt. Voor een ongewijzigde maandelijkse bijdrage van € 9,50 per titularis geniet u van tal van extrategemoetkomingen voor medische zorg of gezondheidspreventie die niet of nauwelijks worden terugbetaald door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Symbio, dat zijn ook diensten aangepast aan elke leeftijd en levensfase. Als een echte partner inspelen op ieders behoefte, daar streven wij naar.
Naast gezondheid hecht Symbio ook erg veel belang aan het welbevinden van zijn leden. Er even tussenuit of een heuse vakantie ? Heel het gezin kan extra voordelig op reis dankzij Symbio. Dit document geeft u een overzicht van alle diensten en terugbetalingen van Symbio. Onze raadgevers staan uiteraard altijd klaar.

Alternatieve geneeskunde : Een tegemoetkoming van € 10 per sessie in de kosten voor raadplegingen en bezoeken aan een niet-conventionele praktijk, zoals homeopathie, acupunctuur, chiropraxie, osteopathie, antroposofie en mesotherapie (met een maximumbedrag van € 70 op jaarbasis).

Anticonceptie : Pil, vaginale ring, prikpil en patch : Een terugbetaling van maximaal € 40 per jaar voor een contraceptieve behandeling. – Spiraaltje en implantaat : Een tegemoetkoming van maximaal € 120 per periode van 36 maanden.

Diabetes : 100 gratis teststrips per jaar en 1 gratis glucosemeter om de 3 jaar.

Diëtiek : Een tegemoetkoming van € 10 per sessie (beperkt tot 5 sessies per jaar), in de kosten voor een voedingstherapie bij een gediplomeerd(e) diëtist(e) of bij een voedingsarts. Deze tegemoetkoming wordt eveneens verleend voor sessies bij Weight Watchers en dit voor de zogenaamde «Combi Pass». Meer informatie over de Combi Pass vindt u op www.weightwatchers.be of krijgt u telefonisch op 070/222 875 (0,30 €/min).

Dringende zorg in het buitenland en Reisbijstand (MUTAS) : Internationale dienstverlening, verleent bijstand en staat voor rapatriëring in geval van een ongeval in het buitenland.

Evenementen en uitstappen : Meer informatie vindt u op : http://www.symbio.be/nl/agenda-2

Fytotherapie : Een terugbetaling van 50 % van de kosten voor voorgeschreven fytotherapeutische geneesmiddelen (met een maximumbedrag van € 50 op jaarbasis).

Geboorte- / adoptiepremie : Een premie van € 350 voor het eerste kind en van € 250 vanaf het tweede kind, op basis van de geboorte- of adoptieakte.

Hart- en vaatziekten : Een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 25 voor de opsporing van hart- en vaatziekten.

Homeopathie : Een terugbetaling van 50 % van de kosten voor voorgeschreven homeopathische geneesmiddelen (met een maximumbedrag van € 100 op jaarbasis).

Immunotherapie : Een terugbetaling van 60% van de kosten opgelopen voor een behandeling via een allergeenspecifieke immunotherapie (AIT), op voorwaarde dat de behandeling is voorgeschreven door een arts die is opgeleid tot allergoloog (met een maximum van 300 € per kalenderjaar, gedurende een periode van 3 jaar).

Inentingen : Een tegemoetkoming van 50% in de kosten van inentingen, beperkt tot € 35 per jaar, met inbegrip van desensibilerende behandelingen. – Baarmoederhals : Een terugbetaling van € 150 voor de preventieve inentingen tegen baarmoederhalskanker, met een tussenkomst van € 50 per inenting (er zijn in totaal drie inentingen), als er geen tegemoetkoming is voorzien in de verplichte verzekering.

In-vitrofertilisatie : Een eenmalige vergoeding van maximaal € 250.

Kanker (opsporing en zorgen) : Een tussenkomst tot 25 € per kalenderjaar in de kosten opgelopen voor het opsporen van kanker via een mammografie, een onderzoek ter opsporing van prostaatkanker of een totale colonoscopie.

Symbio weet dat de kosten voor de behandeling van zware ziekten al snel hoog oplopen. Daarom bieden onze raadgevers graag al hun kennis en expertise aan om te zorgen voor een correcte terugbetaling in de verplichte verzekering. Een aantal tussenkomsten, zoals voor een haarprothese, zijn immers niet zo goed gekend. We hebben overigens ook een hele reeks voordelen specifiek ontwikkeld om hulp en ondersteuning te bieden aan kankerpatiënten :
een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal 100 € in de kosten van geneesmiddelen voor de behandeling van kanker;
een terugbetaling van 32 € per nacht voor een herstelkuur;
• terugbetalingen voor alternatieve geneeswijzen;
• een dienst thuiszorg;
• een eigen verhuur- en verkoopdienst voor medisch materiaal;
• een sociaal fonds dat een financiële tussenkomst voorziet aan leden die uitzonderlijke medische kosten moeten dragen waarvoor geen tussenkomst is voorzien;
• verschillende formules van hospitalisatieverzekering, die dekking bieden voor alle kosten van geneeskundige zorgen die toegediend zijn in het kader van een zware ziekte, of het nu ambulante medisch zorgen zijn, of toegediend in een ziekenhuis (aansluiting zonder medisch onderzoek, ondanks voorafbestaande ziekte, met een maximale vrijstelling van 125 € op jaarbasis).

Logopedie : Een tegemoetkoming van € 5 per sessie voor logopedische behandelingen waarvoor geen terugbetaling is voorzien in de verplichte verzekering (met een maximumbedrag van € 375 op jaarbasis). Geen leeftijdsbeperking.

Luiers en zuigelingenmelk : Een tussenkomst van maximaal € 75 per jaar voor de aankoop van luiers en zuigelingenmelk. Voordeel geldig tot de 3de verjaardag van het kind.

Medisch materiaal (verhuur en verkoop) : http://www.symbio.be/nl/medisch-materiaal-2

Medische zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar 100% terugbetaald : Deze dienst betaalt het remgeld terug voor bepaalde medische en paramedische behandelingen van het kind, van de geboorte tot de 18de verjaardag.

Menopauze : Een tussenkomst tot 40 € per kalenderjaar in de kostprijs voor een hormonale substitutietherapie ter behandeling van menopauzale klachten bij vrouwen.

Opsporing van doofheid : Een volledige tegemoetkoming voor de kosten opgelopen in de opsporing van doofheid bij pasgeborenen, uitgevoerd in de kraaminrichting.

Optiek : Glazen, contactlenzen en monturen : Indien er geen wettelijke tussenkomst is voorzien, kennen wij toch om de 4 jaar een tegemoetkoming van : € 75 toe voor verstrekkingen op voorschrift van een oogarts – € 25 zonder voorschrift. – Laserbehandeling : Een eenmalige tegemoetkoming van € 125 per oog voor een laseringreep.

Opvang van zieke kinderen : Bel ons op het nummer 0800/620.56 en wij sturen een opgeleide en ervaren oppas naar u toe. Het tarief bedraagt € 12,50 per dag (maximaal 5 opeenvolgende dagen en maximaal 15 dagen per jaar).

Osteoporose : Een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 25 voor de opsporing van osteoporose (botdensitometrie).

Pedicure : Een tegemoetkoming van maximaal € 5 per sessie, met een maximumbedrag van € 50 op jaarbasis. Geen leeftijdsgrens. Wie jonger is dan 70 jaar moet een medisch voorschrift voorleggen.

Podologische zolen : Een tegemoetkoming van € 50 om de 3 jaar in de kosten voor zolen waarvoor geen terugbetaling is voorzien in de verplichte verzekering en die vervaardigd zijn door een podolo(o)g(e) en op voorschrift van een arts.

Psychologie : Een tegemoetkoming van € 10 per sessie in de kosten voor psychotherapie bij een licencia(a)t(e) Psychologie (beperkt tot 5 sessies per jaar).

Schoolkampen / speelpleinwerking (« vrije tijd voor jongeren ») : Een jaarlijkse tussenkomst van maximaal € 50 per kind voor deelname aan sportstages, vakantie/ schoolkampen of speelpleinwerking.

Sociale dienst (sociaal assistent(e), juridische dienst, leningen en voorschotten, herstelkuren, …) : http://www.symbio.be/nl/sociale-dienst

Sport (sport beoefenen, sportstages voor kinderen, …) : Symbio hecht veel belang aan sport en welbevinden. Meer bewegen zorgt voor gezondheidswinst, dat is bekend. Symbio biedt een breed gamma aan sportvoordelen aan, zodat iedereen enthousiast zijn geliefkoosde sport kan beoefenen !
Een sport beoefenen :
Een terugbetaling van € 30 per jaar voor het beoefenen van een sport. Er is geen leeftijdsbeperking.
Deelname aan de 20 km van Brussel :
Symbio geeft zijn leden de kans gratis deel te nemen aan de 20 km van Brussel als lid van het Symbio- team. Ook gelegenheid tot deelname aan andere loopmanifestaties in België (alleen het aantal plaatsen gereserveerd voor het Team Symbio).
Symbio Sport Center :
Kom snel een kijkje nemen in ons sportcentrum ! Als lid van Symbio geniet u van uiterst voordelige tarieven. Meer info op www.symbio.be – 02/426.55.10.
• Een infrastructuur van topkwaliteit (klimmuur, fitness, squash, wellness).
• Betaalbare en flexibele abonnenementsformules.
• Personal Trainer ter beschikking voor een programma op maat van uw behoefte en conditie.
• Een groot aanbod aan groepslessen.
• Een goed uitgeruste en aangename infrastructuur.

Symbio Sport Center : http://www.symbio.be/nl/sports-en-ontspanning/symbio-sport-center

Tandverzorging (orthodontie, tandprothesen, implantaten, stifttanden, kronen, bruggen, …) : We voorzien een tussenkomst van maximaal € 500 per 2 kalenderjaren in de opgelopen kosten, indien er geen wettelijke tussenkomst in de verplichte verzekering wordt toegekend.

Onze dekking voor tandzorg biedt een tegemoetkoming voor :
Zorgen voor kinderen 100% terugbetaald :
Zowel de curatieve als preventieve tandverzorging van kinderen wordt volledig terugbetaald bij tandartsen die werken voor het wettelijk tarief (toegekend door de ziekte- en invaliditeitsverzekering).
Orthodontie voor iedereen :
We voorzien een eenmalige tussenkomst van € 150 voor een orthodontische behandeling waarvoor er geen wettelijke tussenkomst in de verplichte verzekering wordt toegekend. Overigens geldt hier geen enkele leeftijdsbeperking!
Orthodontie bij kinderen :
• Een terugbetaling van maximaal € 750 voor een orthodontische behandeling die is goedgekeurd door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds en dit na tussenkomst door de verplichte verzekering, voor een orthodontische behandeling van een kind.
• Een terugbetaling van 50 % van het remgeld in de kosten voor een orthodontische behandeling bij kinderen jonger dan 9 jaar die is goedgekeurd door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
Daarnaast bieden we u ook een ruimere tandzorgdekking aan, inbegrepen in de bijdrage van de NEUTRA Hospitalisatieverzekeringen (voorbehouden aan de leden van de Neutrale Ziekenfondsen). Vraag snel advies aan uw Symbio raadgever !

Tomatis : Een tegemoetkoming van € 4 per sessie (maximaal 30 sessies per jaar). De Tomatis-methode is een psycho-pedagogische therapie die gebruikt wordt voor de preventieve en curatieve behandeling van gehoorproblemen.

Vakantie en ontspanning (reisagentschap « NZ Vakanties », vakantiedomeinen, dringende zorg in het buitenland, …) : http://www.symbio.be/nl/sports-en-ontspanning

Vervoer om medische redenen (dringend en niet-dringend) :
Dringend ziekenvervoer :
Per ziekenwagen : Een terugbetaling van 50% van de factuur voor dringend ziekenvervoer per ziekenwagen.
Per helikopter : Een tegemoetkoming van maximaal € 250 per jaar in de kosten voor dringende overbrenging per helikopter.
Niet-dringend ziekenvervoer :
Per ziekenwagen of sanitaire wagen :  Een tegemoetkoming van € 15 per rit in de kosten voor niet-dringend ziekenvervoer per ziekenwagen of sanitaire wagen (met een maximumbedrag van € 120 op jaarbasis).
Per taxi :  Een terugbetaling van maximaal € 8,25 per taxirit of middels een dienst van vervoer door vrijwilligers, voor zoverre het een heen- of terugrit betreft naar of vanuit een ziekenhuisomgeving.

Zwangerschap : Een tussenkomst van € 50 in het remgeld (namelijk het persoonlijk aandeel ten laste van het lid) voor controleraadplegingen bij een gynaecoloog.

Aanvullende diensten :
Hospitalisatieverzekering : http://www.symbio.be/nl/hospitalisatie
Voorhuwelijkssparen : http://www.symbio.be/nl/jongerensparen
Zorgverzekering : http://www.symbio.be/nl/zorgverzekering