De sector van de verplichte verzekering garandeert een vervangingsinkomen aan loontrekkenden, werklozen en zelfstandigen die hun beroepsactiviteit niet kunnen uitoefenen omwille van gezondheidsredenen.

Deze sector, die overigens voortdurend evolueert, is daarnaast ook belast met de vergoeding van geboorte- en adoptieverlof, verwijdering uit het werk wegens zwangerschap/borstvoeding, en borstvoedingspauzes.

Goed om weten
  • Er bestaat nogal wat verwarring over het verschil tussen de invaliditeitsuitkering (uitkering na meer dan één jaar ziekte) en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. In tegenstelling tot de invaliditeitsuitkeringen vallen de tegemoetkomingen aan personen met een handicap onder de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid. Op eenvoudig verzoek zal uw gemeentelijke administratie u hiervoor graag de nodige formulieren overmaken.
  • Als u ambtenaar bent en ziekt valt, moet u geen stappen ondernemen bij uw ziekenfonds. De uitkering waarop u recht hebt tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid worden immers uitbetaald door de overheid.