Vóór u de 7e maand van arbeidsongeschiktheid ingaat of in invaliditeit gaat, ontvangt u van ons een formulier aangaande het beschikbare gezinsinkomen. Dit formulier moet worden ingevuld door u en uw echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende gezinssamenstellingen:

  • Gezinshoofd (65% van het begrensde brutoloon) 

U valt onder dit percentage als de persoon met wie u een gezin vormt, een inkomen heeft dat onder het grensbedrag ligt dat door de uitkeringsverzekering is bepaald of als u uitsluitend samenwoont met kinderen waarvan er minstens één ten uwe laste is.

U valt eveneens onder deze categorie als u alleenstaande bent, maar uw kind wel opvangt in het kader van een co-ouderschap of als u alimentatiegeld betaalt voor een bedrag van minstens 111,55 € per maand. In deze gevallen hebt u eveneens recht op een uitkeringsbedrag als gezinshoofd.

  • Alleenstaande (55% van het begrensde brutoloon)

Dit percentage is van toepassing als u ofwel alleen woont of samenwoont met een persoon die een inkomen heeft dat hoger ligt dan het grensbedrag dat is bepaald om te kunnen worden beschouwd als persoon ten laste, maar lager ligt dan het grensbedrag voor het beroepsinkomen.

  • Samenwonende (40% van het begrensde brutoloon)

Dit percentage is van toepassing als de persoon waarmee u samenwoont een inkomen heeft dat hoger ligt dan het toegelaten grensbedrag.