In de eerste plaats rechtvaardigt u uw afwezigheid aan uw werkgever aan de hand van een medisch getuigschrift en dit binnen de termijn voorgeschreven door het arbeidsreglement. Valt u ziek als werkloze, dan moet u de uitbetalingsinstelling inlichten door de juiste code in te vullen op de controlekaart.

Naargelang uw specifieke beroepssituatie moet u ons het medisch getuigschrift overmaken binnen een periode van:

 

Bediende 28 dagen
Arbeider 14 dagen
Werkloze 48 uur
Zelfstandige 8 dagen
Verlenging bediende
48 uur
Verlenging zelfstandige
3 dagen
Herval* bediende
48 uur
Herval* zelfstandige
3 dagen
* Er is sprake van herval als er na een periode van arbeidsongeschiktheid een nieuwe arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven binnen 14 dagen (in het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid) of binnen de 3 maanden (in het tijdvak van invaliditeit).  

Als u twijfelt maakt u ons het medisch getuigschrift best over binnen de 48 uur.

Aandacht voor zelfstandigen, de arbeidsongeschiktheid zal pas bij het ziekenfonds erkend kunnen worden vanaf de datum waarop het getuigschrift door de arts werd opgesteld en ondertekend. De eventuele dagen van arbeidsongeschiktheid voor datum van ondertekening kunnen niet erkend worden. Dit principe geldt ook in geval van verlenging of herval.

Van zodra uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid erkend is door de adviserend geneesheer zal u inlichtingsbladen ontvangen die dienen ingevuld te worden door uzelf.

Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt zal het document L500 ons normaal gezien automatisch bezorgd worden via elektronische weg. Indien u loontrekkende bent dient uw werkgever ons de gegevens van de inlichtingenbladen per elektronische weg te communiceren (ZIMA001). Dit kan via hun sociaal secretariaat of via het online portaal van de sociale zekerheid.

Indien u zelfstandige bent, dan dient u het inlichtingsblad en de vragenlijst voor zelfstandigen in te vullen.

Goed om weten
  • Wij aanvaarden uitsluitend originele getuigschriften (loontrekkende en zelfstandigen) waarop een diagnose staat vermeld.Getuigschriften kunnen alleen worden afgeleverd op onze hoofdzetel of in onze kantoren.
  • Als u uw arbeidsongeschiktheid aangeeft buiten de vastgestelde termijn, moeten wij helaas een sanctie van 10% toepassen op het bedrag van uw uitkering en dit gedurende de hele periode van laattijdigheid.