In de eerste plaats rechtvaardigt u uw afwezigheid aan uw werkgever aan de hand van een medisch getuigschrift en dit binnen de termijn voorgeschreven door het arbeidsreglement. Valt u ziek als werkloze, dan moet u de uitbetalingsinstelling inlichten door de juiste code in te vullen op de controlekaart.

Naargelang uw specifieke beroepssituatie moet u ons het medisch getuigschrift overmaken binnen een periode van:

Ziek in 2018 ? Let op, de dingen veranderd !

Bediende 28 dagen
Arbeider 14 dagen
Werkloze 48 uur
Zelfstandige 14 dagen
Verlenging 48 uur
Herval* 48 uur
* Er is sprake van herval als er na een periode van arbeidsongeschiktheid een nieuwe arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven binnen 14 dagen (in het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid) of binnen de 3 maanden (in het tijdvak van invaliditeit).  

Als u twijfelt maakt u ons het medisch getuigschrift best over binnen de 48 uur.

Goed om weten
  • Wij aanvaarden uitsluitend originele getuigschriften waarop een diagnose staat vermeld.Getuigschriften kunnen alleen worden afgeleverd op onze hoofdzetel of in onze kantoren.Let op: vanaf 01/01/2016 moet een getuigschrift verplicht de vermoedelijke einddatum van arbeidsongeschiktheid vermelden!
  • Als u langer arbeidsongeschikt bent dan uw behandelende arts had voorzien, moet u een getuigschrift voor de verlenging van de arbeidsongeschiktheid aan uw ziekenfonds bezorgen.
  • Als u uw arbeidsongeschiktheid aangeeft buiten de vastgestelde termijn, moeten wij helaas een sanctie van 10% toepassen op het bedrag van uw uitkering en dit gedurende de hele periode van laattijdigheid.