In de eerste plaats rechtvaardigt u uw afwezigheid aan uw werkgever aan de hand van een medisch getuigschrift en dit binnen de termijn voorgeschreven door het arbeidsreglement. Valt u ziek als werkloze, dan moet u de uitbetalingsinstelling inlichten door de juiste code in te vullen op de controlekaart.

Naargelang uw specifieke beroepssituatie moet u ons het medisch getuigschrift overmaken binnen een periode van:

Ziek in 2016 ? Let op, de regels zijn veranderd !

Bediende 28 dagen
Arbeider 14 dagen
Werkloze 48 uur
Zelfstandige 28 dagen
Verlenging 48 uur
Herval* 48 uur
* Er is sprake van herval als er na een periode van arbeidsongeschiktheid een nieuwe arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven binnen 14 dagen (in het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid) of binnen de 3 maanden (in het tijdvak van invaliditeit).  

Als u twijfelt maakt u ons het medisch getuigschrift best over binnen de 48 uur.

Goed om weten
  • Bezorg ons steeds het originele medisch getuigschrift waarop de diagnose staat vermeld. Opgelet: alleen de adviserend geneesheer (of zijn gemandateerde afgevaardigde) mag een medisch getuigschrift in ontvangst nemen. Deponeer de medische getuigschriften dus niet in de brievenbussen van onze agentschappen en lever het getuigschrift enkel af in ons kantoor op de Tervurenlaan. Sinds 1 januari 2016 moet de vermoedelijke einddatum van uw arbeidsongeschiktheid die door uw behandelende arts is bepaald verplicht op uw getuigschrift worden vermeld.
  • Als u langer arbeidsongeschikt bent dan uw behandelende arts had voorzien, moet u een getuigschrift voor de verlenging van de arbeidsongeschiktheid aan uw ziekenfonds bezorgen.
  • Als u uw arbeidsongeschiktheid aangeeft buiten de vastgestelde termijn, moeten wij helaas een sanctie van 10% toepassen op het bedrag van uw uitkering en dit gedurende de hele periode van laattijdigheid.