In de eerste plaats rechtvaardigt u uw afwezigheid aan uw werkgever aan de hand van een medisch getuigschrift en dit binnen de termijn voorgeschreven door het arbeidsreglement. Valt u ziek als werkloze, dan moet u de uitbetalingsinstelling inlichten door de juiste code in te vullen op de controlekaart.

Naargelang uw specifieke beroepssituatie moet u ons het medisch getuigschrift overmaken binnen een periode van:

Bediende 28 dagen
Arbeider 14 dagen
Werkloze 48 uur
Zelfstandige 14 dagen
Verlenging 48 uur
Herval* 48 uur
* Er is sprake van herval als er na een periode van arbeidsongeschiktheid een nieuwe arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven binnen 14 dagen (in het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid) of binnen de 3 maanden (in het tijdvak van invaliditeit).  

Als u twijfelt maakt u ons het medisch getuigschrift best over binnen de 48 uur.

Van zodra uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid erkend is door de adviserend geneesheer zal u inlichtingsbladen ontvangen die dienen ingevuld te worden door uzelf en door uw werkgever (of werkloosheidskas).

Indien u zelfstandige bent, dan dient u het inlichtingsblad en de vragenlijst voor zelfstandigen in te vullen.

Goed om weten
  • Wij aanvaarden uitsluitend originele getuigschriften (loontrekkende en zelfstandigen) waarop een diagnose staat vermeld.Getuigschriften kunnen alleen worden afgeleverd op onze hoofdzetel of in onze kantoren.
  • Als u uw arbeidsongeschiktheid aangeeft buiten de vastgestelde termijn, moeten wij helaas een sanctie van 10% toepassen op het bedrag van uw uitkering en dit gedurende de hele periode van laattijdigheid.