Wanneer een adoptiekind in het gezin komt, begint voor het gezin een nieuwe periode waarin kersverse ouders en kindje aan elkaar moeten wennen. Adoptieverlof is dan ook erg welkom en kan overigens door beide ouders worden opgenomen.

De duur van dit verlof wordt bepaald in functie van de leeftijd van het geadopteerde kind bij het begin van de periode van adoptieverlof:

Leeftijd Aantal weken verlof
Van 0 tot 2 jaar 6 weken
Van 3 tot 7 jaar 4 weken
Vanaf 8 jaar Geen recht op verlof
De periode van dit verlof wordt verdubbeld in geval van adoptie van een gehandicapt kind.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om te kunnen genieten van dit adoptieverlof?

Het adoptieverlof moet worden aangevat binnen de 2 maanden na de inschrijving van het geadopteerde kind in het bevolkings- of in het vreemdelingenregister. Daarnaast moet u voldoen aan de voorwaarden van de uitkeringsverzekering (wachttijd, referteperiode, …).

Welke stappen moet u ondernemen bij uw ziekenfonds om te kunnen genieten van de uitkering?

Bezorg ons het formulier “aanvraag adoptieverlof” door u ingevuld en ondertekend terug, samen met het inlichtingenblad dat ingevuld en ondertekend is door uw werkgever.

U bezorgt ons eveneens een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.

Hoeveel bedraagt de daguitkering?

De eerste 3 dagen van de periode vallen ten laste van de werkgever. Voor de overige dagen ontvangt u een uitkering van 82% van uw begrensde brutoloon.

Zelfstandige adoptieouders ontvangen een forfaitaire uitkering per week. Momenteel bedraagt deze weekuitkering 440,50 €