Het is maar natuurlijk dat u de eerste mijlpalen in het leven van uw kindje niet wilt missen.

Actieve loontrekkende werknemers (man en vrouw) kunnen 10  dagen geboorteverlof genieten ter gelegenheid van de geboorte van hun kind. De eerste 3 dagen van dit verlof worden ten laste genomen door de werkgever. De 7 overige dagen worden vergoed door het ziekenfonds.

Sinds de nieuwe reglementering van mei 2011 is het zo dat, als de vader van het kind niet is opgetekend op de geboorteakte, het verlof kan worden toegewezen aan de partner of de wettelijk samenwonende persoon van de mama, of nog aan de feitelijk samenwonende persoon voor zoverre die in het gezin van de moeder verblijft sedert ten minste 5 jaar.

Aan welk voorwaarden moet u voldoen om te kunnen genieten van dit geboorteverlof?

Dit verlof wordt enkel toegekend op voorwaarde dat u op het moment van de geboorte van het kind verbonden bent door een arbeidsovereenkomst en als u voldoet aan de voorwaarden van de uitkeringsverzekering (wachttijd, referteperiode, …).

Welke stappen moet u ondernemen bij uw ziekenfonds om te kunnen genieten van de uitkering?

Bezorg ons de aanvraag voor geboorteverlof” ingevuld en ondertekend terug.
Het is noodzakelijk dat uw werkgever ons de gegevens van de inlichtingenbladen per elektronische weg communiceert (ZIMA001). Dit kan via hun sociaal secretariaat of via het online portaal van de sociale zekerheid.

U bezorgt ons eveneens de geboorteakte (het origineel of een kopie).

Als u gebruik wil maken van de nieuwe bepalingen van de wet van mei 2011 moet u ons eveneens een kopie overmaken van de huwelijksakte, een kopie van de verklaring van wettelijk samenwonen of van de gezinssamenstelling die het feitelijk samenwonen sinds ten minste 5 jaar staaft.

Hoeveel bedraagt de dagvergoeding?

U ontvangt van uw ziekenfonds een uitkering 82% per dag van uw begrensde brutoloon.

 

Goed om weten
  • U moet de 10 dagen geboorteverlof volledig opnemen binnen de 4 maanden na de geboorte.