De reglementering voorziet een uitkering voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding wensen te geven en die tijdelijk van de werkvloer moeten worden verwijderd omdat zij blootgesteld worden aan een gezondheidsrisico.

U meent dat uw werksituatie gezondheidsrisico’s inhoudt voor moeder of kind? Mogelijk komt u in aanmerking voor dit soort van verlof.

Wat moet u doen?

Breng uw werkgever al bij begin van uw zwangerschap op de hoogte of verwittig de werkgever dat u borstvoeding wenst te geven. De werkgever dient dan contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer en een afspraak voor u te regelen.

De arbeidsgeneesheer zal tijdens dit gesprek een verslag opmaken met de beslissing tot verplichte werkverwijdering tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding.

Vervolgens moet uw werkgever schriftelijk meedelen dat u verwijderd wordt van de werkvloer omdat hij de arbeidsomstandigheden niet kan aanpassen of u geen alternatief werk kan bieden dat verenigbaar is met uw toestand.

Bezorg ons zo snel mogelijk beide attesten, zodat wij uw dossier kunnen openen.

Wat is de duur van de verwijdering?

Als u in werkverwijdering bent door uw zwangerschap, loopt de werkverwijdering tot 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. De moederschapsrust gaat dan in de dag na het einde van de periode van werkverwijdering.

Als u in werkverwijdering bent omdat u borstvoeding geeft, loopt de werkverwijdering tot 5 maanden na de geboorte.

Hoeveel bedraagt de uitkering voor werkverwijdering?

Tijdens de werkverwijdering voor zwangerschap ontvangt u een uitkering die 78,237% van uw begrensde brutoloon bedraagt.

De uitkering voor werkverwijdering wegens borstvoeding bedraagt 60% van het begrensde brutoloon.