Voor een maandelijkse bijdrage van 10,98 € per gerechtigde kunt u genieten van talrijke interventies op geneeskundige verstrekkingen en preventiediensten die een aanvulling vormen op de vergoedingen inbegrepen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Symbio biedt ook diensten aan die aangepast zijn aan elke leeftijd en levenssituatie. We zijn vastbesloten om gepast te reageren op de behoeften van iedere persoon.

 

 

Geboorte en jeugd

Perinatale
kinesitherapie
Tegemoetkoming van 3 €/sessie (max. 15 sessies/zwangerschap).
Geboorte of adoptie van
een kind
Premie van 350 € voor het eerste kind, 250 € voor de volgende. Het kind moet geregistreerd zijn ten laste van een ouder die lid is van SYMBIO.
Pediatrie

 

 

Volledige terugbetaling van het remgeld voor ambulatoire zorgen bij kinderen t.e.m. 18 jaar. Kinderen vanaf 3 jaar moeten een globaal
medisch dossier hebben. Raadplegingen en consultaties bij huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, enz.
Baby’s: luiers
en melk
Tegemoetkoming van 75 €/jaar gedurende 3 jaar in de luierkosten en kosten van zuigelingenmelk (betalingsbewijs voorleggen).
Opsporing
doofheid
van baby
Volledige terugbetaling dvan de test ter opsporing van doofheid bij pasgeborenen, uitgevoerd in de kraamkliniek.
Psychomotriciteit Tegemoetkoming van 12 €/sessie (max. 120 €/jaar) voor psychomotorische sessies voor kinderen jonger dan 14 jaar.
Logopedie Terugbetaling van 5 €/sessie (max. 75 sessies/jaar) voor logopedische behandelingen indien niet terugbetaald in het kader van de verplichte
verzekering.
Vrije tijd
jongeren
Tegemoetkoming van 100 €/jaar voor kinderen van 3 t.e.m. 18 jaar voor stages, jeugdbeweging, vakantiekampen, speelplein, bosklassen.

 

Orthodontische zorgen

Een tegemoetkoming tot 750 € wordt voor één enkele behandeling toegekend, naast deze van de verplichte verzekering.

De orthodontische behandeling moet worden goedgekeurd door de adviserend geneesheer en zal als volgt worden terugbetaald:

  • 150 € bij het plaatsen van het apparaat ;
  • 150 € na 6 raadplegingen ;
  • 150 € na 12 raadplegingen ;
  • 150 € na 30 raadplegingen ;
  • 150 € na 36 raadplegingen

Een eenmalige tegemoetkoming van 150 € wordt na 6 maanden behandeling toegekend voor orthodontische behandelingen uitgevoerd zonder het akkoord van de adviserend geneesheer.

Een tussenkomst van 50% wordt toegekend in het remgeld voor een vastgestelde vroege orthodontische behandeling bij kinderen jonger dan 9 jaar, die goedgekeurd is door de adviserend geneesheer.

 

Optiek

Montuur,
brilglazen,
lenzen
VOOR DE – 18 JARIGE
> Voor het brilmontuur: tegemoetkoming van 25 €, hernieuwbaar om de 4 jaar en 50 € voor het eerste montuur.
> Voor glazen en lenzen: tussenkomst van 50 € om de 2 jaar op basis van het voorschrift van een oogarts.Geen voorschrift? Tussenkomst van 25 € om de 4 jaar.
VOOR DE + 18 JARIGE
> Voor het brilmontuur: tegemoetkoming van 25 €, hernieuwbaar om de 4 jaar.
> Voor glazen en lenzen: tussenkomst van 50 € om de 4 jaar op basis van het voorschrift van een oogarts.Geen voorschrift? Tussenkomst van 25 € om de 4 jaar.


Laserbehandeling Eenmalige tegemoetkoming van 200 € (100 €/oog) voor een laseroperatie of ultrasone behandeling. Het bedrag wordt terugbetaald na aftrek van de terugbetaling in het kader van de verplichte verzekering of in het kader van een
andere regeling.

 

Sporten is goed voor uw gezondheid!

SYMBIO vindt het belangrijk om meer mensenaan het sporten te zetten en steunt verschillende sportinitiatieven in België.

Sport met ons mee en geniet van een uitzonderlijke tussenkomst van 60 €/jaar voor elke aansluiting bij een erkende sportclub.

Er is geen leeftijdsbeperking en de mogelijkheden zijn eindeloos: van voetbal, atletiek, badminton, squash, honkbal, basketbal, bowling, dans, duiken, gevechtssporten, golf, hockey, olympische sporten…tot yoga, watergewenning voor baby’s, sporten voor mindervaliden,nz.

Als lid van SYMBIO geniet u ook van bijzonder gunstige voorwaarden in ons sportcentrumin de Jean Dubrucqlaan 120 in Brussel

 

Alternatieve geneeskunde

Raadplegingen
en bezoeken
Tegemoetkoming van 10 €/sessie voor raadplegingen bij een erkende zorgverlener die alternatieve geneeskunde aanbiedt (max. 100€/jaar) voor homeopathie, antroposofie, chiropractie, osteopathie, acupunctuur, mesotherapie, kinesiologie, sofrologie, reflexologie, natuurgeneeskunde, microfysiotherapie en hippotherapie voor patiënten met autisme of een
motorische handicap.
Homeopathie Terugbetaling van 50 % van de aankoopprijs van homeopathische geneesmiddelen op voorschrift van een arts (max. 75 €/jaar).

 

Voor allen

Pedicure Deze dienst biedt een terugbetaling van 5 €/sessie (max. 5 sessies/jaar). Zonder voorschrift noch leeftijdsgrens.
Posturologie Tegemoetkoming van 10 €/jaar voor raadpleging bij een posturopodist.
Psychologie Terugbetaling van 10 €/sessie (max. 6 sessies/jaar) bij een gediplomeerde psycholoog
Diëtetiek Tegemoetkoming van 25 € voor de gezondheidsbalans en 10 €/sessie (max. 4 sessies/jaar) bij een gediplomeerde diëtist, een arts gespecialiseerd in voeding of voor sessies bij “Weight Watchers”.

 

Preventie

Gezondheidsbalans Tegemoetkoming van 25 € voor het onderzoeken ter opsporing van borst, prostaat dikkedarmkanker, osteoporose, diabetes type II en hart- en vaatziektes.
Vaccinaties Tussenkomst van 25 €/jaar/begunstigde, beperkt tot 50% van het bedrag dat ten laste blijft van de patiënten na een eventuele tussenkomst door de verplichte verzekering.
Humaan
papillomavirus
Tussenkomst van 150 € (50 € per injectie) voor erkende vaccins die niet vergoed worden door de verplichte verzekering.
Desensibilisatie Tussenkomst van 50% in de kosten gedurende een behandeling van 3 jaar (max. 75€/jaar/1x per leven). De allergie moet vastgesteld zijn door een arts erkend door het RIZIV die is opgeleid tot allergoloog (NKO, pneumoloog, dermatoloog of pediater).
Tabaksontwenning Tussenkomst in de prijs van geneesmiddelen (patches inbegrepen) voor het stoppen met roken, voor een bedrag van 20 €/behandeling/ max. 3 tussenkomsten.

 

Voorbehoedsmiddel
en
menopause
MANNELIJK
> Tegemoetkoming van 40 €/jaar voor condooms gekocht bij de apotheker.
VROUWELIJK
> Tussenkomst van 40 €/jaar voor: condooms gekocht bij de apotheker, anticonceptiepil, vaginale ring, inspuiting, anticonceptiebatch.
> Tussenkomst van 40 €/jaar in de kosten voor een hormonale substitutietherapie ter behandeling van menopauzale klachten. Medikament
moet erkend zijn als THC door het Belgisch Centrum van Farmacotherapeutische Informatie.
> Tegemoetkoming van 120 €/2 jaar voor spiraaltje en implantaat.

 

Ziekenzorgen

 

Gehospitaliseerd
kind
Een dagvergoeding van 7€ wordt toegekend voor de aanwezigheid van een ouder in de kamer van een gehospitaliseerd kind jonger dan 12 jaar of bij een gehospitaliseerde mindervalide erkend aan meer dan 66% (max. 20 dagen/jaar)
Vakanties
voor personen
met een
beperking
Tussenkomst van max. 250€/jaar op vakantieverblijven speciaal georganiseerd
voor fysieke & verstandelijke mindervaliden aan meer dan 66% met een adequate en erkende begeleiding.
Haarprothese Eenmalige tussenkomst van 50 € aan patiënten die een haarprothese nodig hebben na chemotherapie of radiotherapie, op voorschrift van een arts.
Diabetici > Podologie : Terugbetaling van 10 €/sessie (max. 2 sessies/jaar). Tegemoetkoming van 10 €/jaar voor bijzondere verstrekkingen (onychoplastie,
orthonyxie, orthoplastie).
>Diëtetiek : Tegemoetkoming van 10 €/jaar voor een raadpleging voor diabetici type II die orale antidiabetica nemen.
Glucosemeter en teststrips : diabetespatiënten kunnen per jaar 100 gratis teststrips en om de 3 jaar 1 gratis glucosemeter aanvragen

 

 

Ziekenvervoer

Dringend
ziekenvervoer
HELIKOPTER
Een tegemoetkoming van 75 %
wordt toegekend in de kosten voor dringend ziekenvervoer per helikopter (max. 500 €/jaar).
Niet-dringend
ziekenvervoer
 

ZIEKENWAGEN OF SANITAIRE WAGEN
Het ziekenfonds kent een tussenkomst toe in de kosten voor niet-dringend ziekenvervoer per ziekenwagen of sanitaire wagen van max. 15 € (max. 120 €/rechthebbende/jaar) voor het vervoer naar een ziekenhuis of een zorgcentrum
erkend door het RIZIV.

TAXI OF TRANSPORT VIA VZW
Tussenkomst van 0,25€/km, beperkt tot 30 € per traject heen en terug naar een zorgcentrum of arts-specialist (max. 200 € per persoon per jaar).

 

Sociale dienst

De sociale dienst heeft tot doel aan elk lid die een aanvraag indient, een sociale en psychosociale hulp aan te bieden met als doelstelling de kritieke toestand die zijn ontwikkeling belemmert te boven te komen of te verbeteren. Deze dienst zal u ontvangen, naar u luisteren en zal naar de geschikte oplossingen zoeken voor de moeilijkheden van het leven ; U wordt geïnformeerd betreffende uw rechten en plichten op het gebied van wetgeving ; U krijgt hulp in de nodige administratieve procedures en u wordt georiënteerd naar een geschikte organisatie aan uw behoeften. 

 

Sociaal fonds Toekenning van een financiële tegemoetkoming aan leden met uitzonderlijke en hoge kosten ten gevolge van hun gezondheidstoestand (max. 150 €/dossier en max. 500 €/jaar).
Lening en
voorschotten
Toekenning van een intrestloze lening voor uitgaven voor gezondheidszorgen (max.750 €) voor studenten (max. 370 €) of van een voorschot op uitkeringen (max. 370 €). De lening is terugbetaalbaar in maximum 10 maandelijkse stortingen (dossierkosten vastgesteld op 1% van het ontleende bedrag).
Herstelverblijf Deze dienst kent een tegemoetkoming toe van 15 €/nacht aan leden die verzwakt zijn na een ziekenhuisopname en moeten herstellen. De duur van het verblijf is min. 7 dagen en max.14 dagen (verlenging van 7 dagen mogelijk),mits voorafgaande goedkeuring door het ziekenfonds. De kuur dient te starten binnen de 15 dagen na de hospitalisatie.