U bent tewerkgesteld bij een onderneming die is gevestigd in een land dat behoort tot de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland? U komt uw beroepsactiviteit tijdelijk uitoefenen in België? U blijft hoe dan ook verzekerd onder het socialezekerheidsstelsel van uw thuisland,  maar kunt toch genieten van terugbetaling van uw medische kosten in België.

Nodige documenten

Om recht te hebben op terugbetaling van gezondheidszorg in België vraagt u het formulier S1/E106 aan bij uw ziekteverzekeraar in uw thuisland. Hiermee schrijft u zich vervolgens in bij Symbio. U vult ook een aanvraag om inschrijving aanvraag om inschrijving in en u bezorgt ons een kopie van uw Belgisch verblijfdocument. Opgelet, wij aanvaarden alleen de originele formulieren.

Hoe de kleefbriefjes krijgen?

Zodra uw dossier bij ons is geopend, ontvangt u van ons uw kleefbriefjes.

Indien u over een rijksregisternummer beschikt, kan u uw elektronische identiteitskaart gebruiken bij apothekers, in ziekenhuizen en bij zorgverstrekkers. Dankzij deze kaart zal u voor sommige zorgverstrekkingen van de derdebetalersregeling kunnen genieten.

Indien u niet over een rijksregisternummer beschikt, vragen wij u om ons een aanvraag tot het bekomen van een ISI+-kaart toe te sturen. Deze kaart zal bij de apothekers, ziekenhuizen en zorgverleners die beschikken over een kaartlezer, dezelfde voordelen bieden.

Verzeker ook uw familie

Uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner is nog niet ingeschreven in een ziekenfonds in België? Hij of zij beschikt niet over een inkomen?

U kunt hem of haar bij Symbio inschrijven als « persoon ten laste ». Dit betekent dat zijn of haar rechten op geneeskundige verzorging afhangen van uw dossier. Inschrijving is mogelijk mits voldaan is aan drie voorwaarden:

  • er mag nog geen echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn ingeschreven als persoon ten laste van uw dossier;
  • het belastbare inkomen van de persoon ten laste mag het grensbedrag van € 2 326 per kwartaal niet overschrijden;
  • op vlak van de gezinssamenstelling moet u officieel op hetzelfde adres wonen.

De titularis en de persoon die inschrijving wenst als persoon ten laste moeten een document invullen.

Als u overigens bent ingeschreven op basis van een S1-formulier moet u aan de ziekteverzekeraar die dit document heeft afgeleverd, vragen u een dergelijk formulier voor uw echtgeno(o)t(e) te bezorgen.

Uw kinderen verblijven bij u in België?

U kunt hen inschrijven als « persoon ten laste ». Dit betekent dat hun rechten op geneeskundige verzorging afhangen van uw dossier. Inschrijving is mogelijk mits uw kinderen op het vlak van de gezinssamenstelling op hetzelfde adres wonen en voor zoverre zij niet zijn ingeschreven als persoon ten laste van uw echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner (indien hij of zij in België werkt voor een Belgische werkgever).

De titularis en de persoon die inschrijving wenst als persoon ten laste moeten een document invullen.

Als u overigens bent ingeschreven op basis van een S1-formulier moet u aan de ziekteverzekeraar die het document heeft afgeleverd, vragen u een dergelijk formulier voor elk kind ten laste te bezorgen.