Als je afkomstig bent uit een land van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen of Liechtenstein, vraag je bij je plaatselijke ziekenfonds in je thuisland je Europese Ziekteverzekeringskaart (de zogenaamde EZVK) aan. Hiermee kun je je kosteloos inschrijven bij Symbio. Je kunt dan genieten van de terugbetalingen die voorzien zijn voor medisch noodzakelijke zorgen. Om je in te schrijven bij Symbio bezorg je ons gewoon een kopie van je EZVK en vul je een aanvraag om inschrijving in.

Als je afkomstig bent uit een ander land, dat geen EZVK aflevert, kun je je inschrijven onder het statuut van « resident », mits je beschikt over een rechtsgeldig verblijfsdocument. Je betaalt dan een bijdrage op basis van je inkomsten in België. Indien je jaarlijks bruto inkomen niet hoger ligt dan 13 077,84 € krijg je een volledig kosteloze aansluiting voor de verplichte verzekering.

Bezorg Symbio deze ingevulde documenten, samen met een kopie van je Belgisch verblijfsdocument:

Als je (nog) niet beschikt over een rechtgeldig verblijfdocument om je in te schrijven onder het statuut van « resident », kun je je bij Symbio inschrijven als student van het derde niveau. Daarvoor moet je wel ingeschreven zijn als regelmatig student, in dagonderwijs, in een door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) erkende instelling van hoger onderwijs. Deze aansluiting is betalend en is onderworpen aan de reglementering ter zake. Ter informatie : de bijdrage bedraagt momenteel 58,36 euro/kwartaal. Om je in te schrijven bezorg je ons een ingevulde inschrijvingsaanvraag en een bewijs van inschrijving aan een instelling van hoger onderwijs.